Alert button
Picture for Zhaoyu Chen

Zhaoyu Chen

Alert button

De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yuzheng Wang, Dingkang Yang, Zhaoyu Chen, Yang Liu, Siao Liu, Wenqiang Zhang, Lihua Zhang, Lizhe Qi

Figure 1 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Figure 2 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Figure 3 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Figure 4 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Viaarxiv icon

Improving Adversarial Transferability of Visual-Language Pre-training Models through Collaborative Multimodal Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Jiyuan Fu, Zhaoyu Chen, Kaixun Jiang, Haijing Guo, Jiafeng Wang, Shuyong Gao, Wenqiang Zhang

Figure 1 for Improving Adversarial Transferability of Visual-Language Pre-training Models through Collaborative Multimodal Interaction
Figure 2 for Improving Adversarial Transferability of Visual-Language Pre-training Models through Collaborative Multimodal Interaction
Figure 3 for Improving Adversarial Transferability of Visual-Language Pre-training Models through Collaborative Multimodal Interaction
Figure 4 for Improving Adversarial Transferability of Visual-Language Pre-training Models through Collaborative Multimodal Interaction
Viaarxiv icon

OneTracker: Unifying Visual Object Tracking with Foundation Models and Efficient Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Lingyi Hong, Shilin Yan, Renrui Zhang, Wanyun Li, Xinyu Zhou, Pinxue Guo, Kaixun Jiang, Yiting Chen, Jinglun Li, Zhaoyu Chen, Wenqiang Zhang

Figure 1 for OneTracker: Unifying Visual Object Tracking with Foundation Models and Efficient Tuning
Figure 2 for OneTracker: Unifying Visual Object Tracking with Foundation Models and Efficient Tuning
Figure 3 for OneTracker: Unifying Visual Object Tracking with Foundation Models and Efficient Tuning
Figure 4 for OneTracker: Unifying Visual Object Tracking with Foundation Models and Efficient Tuning
Viaarxiv icon

ClickVOS: Click Video Object Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Pinxue Guo, Lingyi Hong, Xinyu Zhou, Shuyong Gao, Wanyun Li, Jinglun Li, Zhaoyu Chen, Xiaoqiang Li, Wei Zhang, Wenqiang Zhang

Figure 1 for ClickVOS: Click Video Object Segmentation
Figure 2 for ClickVOS: Click Video Object Segmentation
Figure 3 for ClickVOS: Click Video Object Segmentation
Figure 4 for ClickVOS: Click Video Object Segmentation
Viaarxiv icon

Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Dingkang Yang, Dongling Xiao, Ke Li, Yuzheng Wang, Zhaoyu Chen, Jinjie Wei, Lihua Zhang

Figure 1 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Figure 2 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Figure 3 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Figure 4 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Viaarxiv icon

Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Dingkang Yang, Mingcheng Li, Dongling Xiao, Yang Liu, Kun Yang, Zhaoyu Chen, Yuzheng Wang, Peng Zhai, Ke Li, Lihua Zhang

Figure 1 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Figure 2 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Figure 3 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Figure 4 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Viaarxiv icon

Delving into Decision-based Black-box Attacks on Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Zhaoyu Chen, Zhengyang Shan, Jingwen Chang, Kaixun Jiang, Dingkang Yang, Yiting Cheng, Wenqiang Zhang

Viaarxiv icon

Exploring Decision-based Black-box Attacks on Face Forgery Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Zhaoyu Chen, Bo Li, Kaixun Jiang, Shuang Wu, Shouhong Ding, Wenqiang Zhang

Viaarxiv icon

Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2023
Siao Liu, Zhaoyu Chen, Yang Liu, Yuzheng Wang, Dingkang Yang, Zhile Zhao, Ziqing Zhou, Xie Yi, Wei Li, Wenqiang Zhang, Zhongxue Gan

Figure 1 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Figure 2 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Figure 3 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Figure 4 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Viaarxiv icon

AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Dingkang Yang, Shuai Huang, Zhi Xu, Zhenpeng Li, Shunli Wang, Mingcheng Li, Yuzheng Wang, Yang Liu, Kun Yang, Zhaoyu Chen, Yan Wang, Jing Liu, Peixuan Zhang, Peng Zhai, Lihua Zhang

Figure 1 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 2 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 3 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 4 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Viaarxiv icon