Alert button
Picture for Dragomir Radev

Dragomir Radev

Alert button

MedGen: A Python Natural Language Processing Toolkit for Medical Text Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Rui Yang, Qingcheng Zeng, Keen You, Yujie Qiao, Lucas Huang, Chia-Chun Hsieh, Benjamin Rosand, Jeremy Goldwasser, Amisha D Dave, Tiarnan D. L. Keenan, Emily Y Chew, Dragomir Radev, Zhiyong Lu, Hua Xu, Qingyu Chen, Irene Li

Viaarxiv icon

Benchmarking Generation and Evaluation Capabilities of Large Language Models for Instruction Controllable Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Yixin Liu, Alexander R. Fabbri, Jiawen Chen, Yilun Zhao, Simeng Han, Shafiq Joty, Pengfei Liu, Dragomir Radev, Chien-Sheng Wu, Arman Cohan

Viaarxiv icon

Fair Abstractive Summarization of Diverse Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yusen Zhang, Nan Zhang, Yixin Liu, Alexander Fabbri, Junru Liu, Ryo Kamoi, Xiaoxin Lu, Caiming Xiong, Jieyu Zhao, Dragomir Radev, Kathleen McKeown, Rui Zhang

Viaarxiv icon

L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Ansong Ni, Pengcheng Yin, Yilun Zhao, Martin Riddell, Troy Feng, Rui Shen, Stephen Yin, Ye Liu, Semih Yavuz, Caiming Xiong, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Dragomir Radev, Arman Cohan

Figure 1 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 2 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 3 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 4 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

RobuT: A Systematic Study of Table QA Robustness Against Human-Annotated Adversarial Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Yilun Zhao, Chen Zhao, Linyong Nan, Zhenting Qi, Wenlin Zhang, Xiangru Tang, Boyu Mi, Dragomir Radev

Figure 1 for RobuT: A Systematic Study of Table QA Robustness Against Human-Annotated Adversarial Perturbations
Figure 2 for RobuT: A Systematic Study of Table QA Robustness Against Human-Annotated Adversarial Perturbations
Figure 3 for RobuT: A Systematic Study of Table QA Robustness Against Human-Annotated Adversarial Perturbations
Figure 4 for RobuT: A Systematic Study of Table QA Robustness Against Human-Annotated Adversarial Perturbations
Viaarxiv icon

bgGLUE: A Bulgarian General Language Understanding Evaluation Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Momchil Hardalov, Pepa Atanasova, Todor Mihaylov, Galia Angelova, Kiril Simov, Petya Osenova, Ves Stoyanov, Ivan Koychev, Preslav Nakov, Dragomir Radev

Figure 1 for bgGLUE: A Bulgarian General Language Understanding Evaluation Benchmark
Figure 2 for bgGLUE: A Bulgarian General Language Understanding Evaluation Benchmark
Figure 3 for bgGLUE: A Bulgarian General Language Understanding Evaluation Benchmark
Figure 4 for bgGLUE: A Bulgarian General Language Understanding Evaluation Benchmark
Viaarxiv icon

QTSumm: A New Benchmark for Query-Focused Table Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Yilun Zhao, Zhenting Qi, Linyong Nan, Boyu Mi, Yixin Liu, Weijin Zou, Simeng Han, Xiangru Tang, Yumo Xu, Arman Cohan, Dragomir Radev

Figure 1 for QTSumm: A New Benchmark for Query-Focused Table Summarization
Figure 2 for QTSumm: A New Benchmark for Query-Focused Table Summarization
Figure 3 for QTSumm: A New Benchmark for Query-Focused Table Summarization
Figure 4 for QTSumm: A New Benchmark for Query-Focused Table Summarization
Viaarxiv icon

On Learning to Summarize with Large Language Models as References

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Yixin Liu, Alexander R. Fabbri, Pengfei Liu, Dragomir Radev, Arman Cohan

Figure 1 for On Learning to Summarize with Large Language Models as References
Figure 2 for On Learning to Summarize with Large Language Models as References
Figure 3 for On Learning to Summarize with Large Language Models as References
Figure 4 for On Learning to Summarize with Large Language Models as References
Viaarxiv icon

Enhancing Few-shot Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models: A Study on Prompt Design Strategies

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Linyong Nan, Yilun Zhao, Weijin Zou, Narutatsu Ri, Jaesung Tae, Ellen Zhang, Arman Cohan, Dragomir Radev

Figure 1 for Enhancing Few-shot Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models: A Study on Prompt Design Strategies
Figure 2 for Enhancing Few-shot Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models: A Study on Prompt Design Strategies
Figure 3 for Enhancing Few-shot Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models: A Study on Prompt Design Strategies
Figure 4 for Enhancing Few-shot Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models: A Study on Prompt Design Strategies
Viaarxiv icon

HiPool: Modeling Long Documents Using Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Irene Li, Aosong Feng, Dragomir Radev, Rex Ying

Figure 1 for HiPool: Modeling Long Documents Using Graph Neural Networks
Figure 2 for HiPool: Modeling Long Documents Using Graph Neural Networks
Figure 3 for HiPool: Modeling Long Documents Using Graph Neural Networks
Figure 4 for HiPool: Modeling Long Documents Using Graph Neural Networks
Viaarxiv icon