Alert button
Picture for Pengcheng Yin

Pengcheng Yin

Alert button

A Survey of Neural Code Intelligence: Paradigms, Advances and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Qiushi Sun, Zhirui Chen, Fangzhi Xu, Kanzhi Cheng, Chang Ma, Zhangyue Yin, Jianing Wang, Chengcheng Han, Renyu Zhu, Shuai Yuan, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengcheng Yin, Xiaoli Li, Fei Yuan, Lingpeng Kong, Xiang Li, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

Unsupervised Evaluation of Code LLMs with Round-Trip Correctness

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Miltiadis Allamanis, Sheena Panthaplackel, Pengcheng Yin

Viaarxiv icon

Grounding Data Science Code Generation with Input-Output Specifications

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Yeming Wen, Pengcheng Yin, Kensen Shi, Henryk Michalewski, Swarat Chaudhuri, Alex Polozov

Viaarxiv icon

Universal Self-Consistency for Large Language Model Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Xinyun Chen, Renat Aksitov, Uri Alon, Jie Ren, Kefan Xiao, Pengcheng Yin, Sushant Prakash, Charles Sutton, Xuezhi Wang, Denny Zhou

Viaarxiv icon

SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Ruoxi Sun, Sercan Ö. Arik, Rajarishi Sinha, Hootan Nakhost, Hanjun Dai, Pengcheng Yin, Tomas Pfister

Figure 1 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Figure 2 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Figure 3 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Figure 4 for SQLPrompt: In-Context Text-to-SQL with Minimal Labeled Data
Viaarxiv icon

L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Ansong Ni, Pengcheng Yin, Yilun Zhao, Martin Riddell, Troy Feng, Rui Shen, Stephen Yin, Ye Liu, Semih Yavuz, Caiming Xiong, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Dragomir Radev, Arman Cohan

Figure 1 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 2 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 3 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 4 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

ExeDec: Execution Decomposition for Compositional Generalization in Neural Program Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Kensen Shi, Joey Hong, Manzil Zaheer, Pengcheng Yin, Charles Sutton

Viaarxiv icon

SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Ruoxi Sun, Sercan O. Arik, Hootan Nakhost, Hanjun Dai, Rajarishi Sinha, Pengcheng Yin, Tomas Pfister

Figure 1 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Figure 2 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Figure 3 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Figure 4 for SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL
Viaarxiv icon

PaLM 2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Rohan Anil, Andrew M. Dai, Orhan Firat, Melvin Johnson, Dmitry Lepikhin, Alexandre Passos, Siamak Shakeri, Emanuel Taropa, Paige Bailey, Zhifeng Chen, Eric Chu, Jonathan H. Clark, Laurent El Shafey, Yanping Huang, Kathy Meier-Hellstern, Gaurav Mishra, Erica Moreira, Mark Omernick, Kevin Robinson, Sebastian Ruder, Yi Tay, Kefan Xiao, Yuanzhong Xu, Yujing Zhang, Gustavo Hernandez Abrego, Junwhan Ahn, Jacob Austin, Paul Barham, Jan Botha, James Bradbury, Siddhartha Brahma, Kevin Brooks, Michele Catasta, Yong Cheng, Colin Cherry, Christopher A. Choquette-Choo, Aakanksha Chowdhery, Clément Crepy, Shachi Dave, Mostafa Dehghani, Sunipa Dev, Jacob Devlin, Mark Díaz, Nan Du, Ethan Dyer, Vlad Feinberg, Fangxiaoyu Feng, Vlad Fienber, Markus Freitag, Xavier Garcia, Sebastian Gehrmann, Lucas Gonzalez, Guy Gur-Ari, Steven Hand, Hadi Hashemi, Le Hou, Joshua Howland, Andrea Hu, Jeffrey Hui, Jeremy Hurwitz, Michael Isard, Abe Ittycheriah, Matthew Jagielski, Wenhao Jia, Kathleen Kenealy, Maxim Krikun, Sneha Kudugunta, Chang Lan, Katherine Lee, Benjamin Lee, Eric Li, Music Li, Wei Li, YaGuang Li, Jian Li, Hyeontaek Lim, Hanzhao Lin, Zhongtao Liu, Frederick Liu, Marcello Maggioni, Aroma Mahendru, Joshua Maynez, Vedant Misra, Maysam Moussalem, Zachary Nado, John Nham, Eric Ni, Andrew Nystrom, Alicia Parrish, Marie Pellat, Martin Polacek, Alex Polozov, Reiner Pope, Siyuan Qiao, Emily Reif, Bryan Richter, Parker Riley, Alex Castro Ros, Aurko Roy, Brennan Saeta, Rajkumar Samuel, Renee Shelby, Ambrose Slone, Daniel Smilkov, David R. So, Daniel Sohn, Simon Tokumine, Dasha Valter, Vijay Vasudevan, Kiran Vodrahalli, Xuezhi Wang, Pidong Wang, Zirui Wang, Tao Wang, John Wieting, Yuhuai Wu, Kelvin Xu, Yunhan Xu, Linting Xue, Pengcheng Yin, Jiahui Yu, Qiao Zhang, Steven Zheng, Ce Zheng, Weikang Zhou, Denny Zhou, Slav Petrov, Yonghui Wu

Figure 1 for PaLM 2 Technical Report
Figure 2 for PaLM 2 Technical Report
Figure 3 for PaLM 2 Technical Report
Figure 4 for PaLM 2 Technical Report
Viaarxiv icon

Natural Language to Code Generation in Interactive Data Science Notebooks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2022
Pengcheng Yin, Wen-Ding Li, Kefan Xiao, Abhishek Rao, Yeming Wen, Kensen Shi, Joshua Howland, Paige Bailey, Michele Catasta, Henryk Michalewski, Alex Polozov, Charles Sutton

Figure 1 for Natural Language to Code Generation in Interactive Data Science Notebooks
Figure 2 for Natural Language to Code Generation in Interactive Data Science Notebooks
Figure 3 for Natural Language to Code Generation in Interactive Data Science Notebooks
Figure 4 for Natural Language to Code Generation in Interactive Data Science Notebooks
Viaarxiv icon