Alert button
Picture for Ansong Ni

Ansong Ni

Alert button

Quantifying Contamination in Evaluating Code Generation Capabilities of Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Martin Riddell, Ansong Ni, Arman Cohan

Figure 1 for Quantifying Contamination in Evaluating Code Generation Capabilities of Language Models
Figure 2 for Quantifying Contamination in Evaluating Code Generation Capabilities of Language Models
Figure 3 for Quantifying Contamination in Evaluating Code Generation Capabilities of Language Models
Figure 4 for Quantifying Contamination in Evaluating Code Generation Capabilities of Language Models
Viaarxiv icon

L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Ansong Ni, Pengcheng Yin, Yilun Zhao, Martin Riddell, Troy Feng, Rui Shen, Stephen Yin, Ye Liu, Semih Yavuz, Caiming Xiong, Shafiq Joty, Yingbo Zhou, Dragomir Radev, Arman Cohan

Figure 1 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 2 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 3 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Figure 4 for L2CEval: Evaluating Language-to-Code Generation Capabilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

LEVER: Learning to Verify Language-to-Code Generation with Execution

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2023
Ansong Ni, Srini Iyer, Dragomir Radev, Ves Stoyanov, Wen-tau Yih, Sida I. Wang, Xi Victoria Lin

Figure 1 for LEVER: Learning to Verify Language-to-Code Generation with Execution
Figure 2 for LEVER: Learning to Verify Language-to-Code Generation with Execution
Figure 3 for LEVER: Learning to Verify Language-to-Code Generation with Execution
Figure 4 for LEVER: Learning to Verify Language-to-Code Generation with Execution
Viaarxiv icon

Explicit Knowledge Transfer for Weakly-Supervised Code Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2022
Zhangir Azerbayev, Ansong Ni, Hailey Schoelkopf, Dragomir Radev

Figure 1 for Explicit Knowledge Transfer for Weakly-Supervised Code Generation
Figure 2 for Explicit Knowledge Transfer for Weakly-Supervised Code Generation
Figure 3 for Explicit Knowledge Transfer for Weakly-Supervised Code Generation
Figure 4 for Explicit Knowledge Transfer for Weakly-Supervised Code Generation
Viaarxiv icon

FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2022
Simeng Han, Hailey Schoelkopf, Yilun Zhao, Zhenting Qi, Martin Riddell, Luke Benson, Lucy Sun, Ekaterina Zubova, Yujie Qiao, Matthew Burtell, David Peng, Jonathan Fan, Yixin Liu, Brian Wong, Malcolm Sailor, Ansong Ni, Linyong Nan, Jungo Kasai, Tao Yu, Rui Zhang, Shafiq Joty, Alexander R. Fabbri, Wojciech Kryscinski, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong, Dragomir Radev

Figure 1 for FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic
Figure 2 for FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic
Figure 3 for FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic
Figure 4 for FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic
Viaarxiv icon

Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct Programs

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2022
Ansong Ni, Jeevana Priya Inala, Chenglong Wang, Oleksandr Polozov, Christopher Meek, Dragomir Radev, Jianfeng Gao

Figure 1 for Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct Programs
Figure 2 for Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct Programs
Figure 3 for Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct Programs
Figure 4 for Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct Programs
Viaarxiv icon

Leveraging Locality in Abstractive Text Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2022
Yixin Liu, Ansong Ni, Linyong Nan, Budhaditya Deb, Chenguang Zhu, Ahmed H. Awadallah, Dragomir Radev

Figure 1 for Leveraging Locality in Abstractive Text Summarization
Figure 2 for Leveraging Locality in Abstractive Text Summarization
Figure 3 for Leveraging Locality in Abstractive Text Summarization
Figure 4 for Leveraging Locality in Abstractive Text Summarization
Viaarxiv icon

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu

Figure 1 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 2 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 3 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Figure 4 for UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
Viaarxiv icon

Summ^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2021
Yusen Zhang, Ansong Ni, Ziming Mao, Chen Henry Wu, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Ahmed H. Awadallah, Dragomir Radev, Rui Zhang

Figure 1 for Summ^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents
Figure 2 for Summ^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents
Figure 3 for Summ^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents
Figure 4 for Summ^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents
Viaarxiv icon