Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FOLIO: Natural Language Reasoning with First-Order Logic


Sep 02, 2022
Simeng Han, Hailey Schoelkopf, Yilun Zhao, Zhenting Qi, Martin Riddell, Luke Benson, Lucy Sun, Ekaterina Zubova, Yujie Qiao, Matthew Burtell, David Peng, Jonathan Fan, Yixin Liu, Brian Wong, Malcolm Sailor, Ansong Ni, Linyong Nan, Jungo Kasai, Tao Yu, Rui Zhang, Shafiq Joty, Alexander R. Fabbri, Wojciech Kryscinski, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong, Dragomir Radev


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning from Self-Sampled Correct and Partially-Correct Programs


May 28, 2022
Ansong Ni, Jeevana Priya Inala, Chenglong Wang, Oleksandr Polozov, Christopher Meek, Dragomir Radev, Jianfeng Gao

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Leveraging Locality in Abstractive Text Summarization


May 25, 2022
Yixin Liu, Ansong Ni, Linyong Nan, Budhaditya Deb, Chenguang Zhu, Ahmed H. Awadallah, Dragomir Radev


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models


Jan 20, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Summ^N: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents


Oct 16, 2021
Yusen Zhang, Ansong Ni, Ziming Mao, Chen Henry Wu, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Ahmed H. Awadallah, Dragomir Radev, Rui Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DYLE: Dynamic Latent Extraction for Abstractive Long-Input Summarization


Oct 15, 2021
Ziming Mao, Chen Henry Wu, Ansong Ni, Yusen Zhang, Rui Zhang, Tao Yu, Budhaditya Deb, Chenguang Zhu, Ahmed H. Awadallah, Dragomir Radev


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SummerTime: Text Summarization Toolkit for Non-experts


Sep 10, 2021
Ansong Ni, Zhangir Azerbayev, Mutethia Mutuma, Troy Feng, Yusen Zhang, Tao Yu, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir Radev

* EMNLP 2021 Demo Track 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Exploratory Study on Long Dialogue Summarization: What Works and What's Next


Sep 10, 2021
Yusen Zhang, Ansong Ni, Tao Yu, Rui Zhang, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Asli Celikyilmaz, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir Radev

* Findings of EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>