Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

TagGPT: Large Language Models are Zero-shot Multimodal Taggers


Apr 06, 2023
Chen Li, Yixiao Ge, Jiayong Mao, Dian Li, Ying Shan

Add code

* 13 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Masked Visual Reconstruction in Language Semantic Space


Jan 17, 2023
Shusheng Yang, Yixiao Ge, Kun Yi, Dian Li, Ying Shan, Xiaohu Qie, Xinggang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Masked Image Modeling with Denoising Contrast


May 19, 2022
Kun Yi, Yixiao Ge, Xiaotong Li, Shusheng Yang, Dian Li, Jianping Wu, Ying Shan, Xiaohu Qie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Controllable Augmentations for Video Representation Learning


Apr 01, 2022
Rui Qian, Weiyao Lin, John See, Dian Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

BridgeFormer: Bridging Video-text Retrieval with Multiple Choice Questions


Jan 13, 2022
Yuying Ge, Yixiao Ge, Xihui Liu, Dian Li, Ying Shan, Xiaohu Qie, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CaSP: Class-agnostic Semi-Supervised Pretraining for Detection and Segmentation


Dec 09, 2021
Lu Qi, Jason Kuen, Zhe Lin, Jiuxiang Gu, Fengyun Rao, Dian Li, Weidong Guo, Zhen Wen, Jiaya Jia

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CLIP4Caption ++: Multi-CLIP for Video Caption


Oct 14, 2021
Mingkang Tang, Zhanyu Wang, Zhaoyang Zeng, Fengyun Rao, Dian Li

Add code

* 4 pages, VALUE Challenge 2021 captioning task chamionship solution 

   Access Paper or Ask Questions

CLIP4Caption: CLIP for Video Caption


Oct 13, 2021
Mingkang Tang, Zhanyu Wang, Zhenhua Liu, Fengyun Rao, Dian Li, Xiu Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Enhancing Self-supervised Video Representation Learning via Multi-level Feature Optimization


Aug 17, 2021
Rui Qian, Yuxi Li, Huabin Liu, John See, Shuangrui Ding, Xian Liu, Dian Li, Weiyao Lin

Add code

* ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions