Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chongruo Wu

A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation


Jul 29, 2021
Fangrui Zhu, Yi Zhu, Li Zhang, Chongruo Wu, Yanwei Fu, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition


Dec 11, 2020
Yi Zhu, Xinyu Li, Chunhui Liu, Mohammadreza Zolfaghari, Yuanjun Xiong, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Joseph Tighe, R. Manmatha, Mu Li

* Technical report. Code and model zoo can be found at https://cv.gluon.ai/model_zoo/action_recognition.html 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Self-Training


May 06, 2020
Yi Zhu, Zhongyue Zhang, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Tong He, Hang Zhang, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

A Tailored Pre-Training Model for Task-Oriented Dialog Generation


Apr 24, 2020
Jing Gu, Qingyang Wu, Chongruo Wu, Weiyan Shi, Zhou Yu

* 7 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks


Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

Adv-BNN: Improved Adversarial Defense through Robust Bayesian Neural Network


Oct 01, 2018
Xuanqing Liu, Yao Li, Chongruo Wu, Cho-Jui Hsieh

* Code will be made available at https://github.com/xuanqing94/BayesianDefense 

  Access Paper or Ask Questions

Cruciform: Solving Crosswords with Natural Language Processing


Nov 23, 2016
Dragomir Radev, Rui Zhang, Steve Wilson, Derek Van Assche, Henrique Spyra Gubert, Alisa Krivokapic, MeiXing Dong, Chongruo Wu, Spruce Bondera, Luke Brandl, Jeremy Dohmann

* based on feedback, we have determined that the paper needs more work 

  Access Paper or Ask Questions