Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chang Shu

Pre-trained Language Models as Re-Annotators


May 11, 2022
Chang Shu

* Thesis of Master of Science by Research (M.Res) in Linguistics with Distinction; University of Edinburgh, 2022; 107 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SideRT: A Real-time Pure Transformer Architecture for Single Image Depth Estimation


Apr 29, 2022
Chang Shu, Ziming Chen, Lei Chen, Kuan Ma, Minghui Wang, Haibing Ren

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-Branch Aggregation Network for Real-Time Semantic Segmentation in Street Scenes


Mar 08, 2022
Xi Weng, Yan Yan, Genshun Dong, Chang Shu, Biao Wang, Hanzi Wang, Ji Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Advancing COVID-19 Diagnosis with Privacy-Preserving Collaboration in Artificial Intelligence


Nov 18, 2021
Xiang Bai, Hanchen Wang, Liya Ma, Yongchao Xu, Jiefeng Gan, Ziwei Fan, Fan Yang, Ke Ma, Jiehua Yang, Song Bai, Chang Shu, Xinyu Zou, Renhao Huang, Changzheng Zhang, Xiaowu Liu, Dandan Tu, Chuou Xu, Wenqing Zhang, Xi Wang, Anguo Chen, Yu Zeng, Dehua Yang, Ming-Wei Wang, Nagaraj Holalkere, Neil J. Halin, Ihab R. Kamel, Jia Wu, Xuehua Peng, Xiang Wang, Jianbo Shao, Pattanasak Mongkolwat, Jianjun Zhang, Weiyang Liu, Michael Roberts, Zhongzhao Teng, Lucian Beer, Lorena Escudero Sanchez, Evis Sala, Daniel Rubin, Adrian Weller, Joan Lasenby, Chuangsheng Zheng, Jianming Wang, Zhen Li, Carola-Bibiane Schönlieb, Tian Xia

* Nature Machine Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Logic-Consistency Text Generation from Semantic Parses


Aug 02, 2021
Chang Shu, Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Peng Shi, Tao Yu, Rui Zhang

* ACL Findings, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Feature-metric Loss for Self-supervised Learning of Depth and Egomotion


Jul 21, 2020
Chang Shu, Kun Yu, Zhixiang Duan, Kuiyuan Yang

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Non-iterative Simultaneous Rigid Registration Method for Serial Sections of Biological Tissue


May 11, 2020
Chang Shu, Xi Chen, Qiwei Xie, Chi Xiao, Hua Han

* 2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018), Washington, DC, 2018, pp. 436-440 
* appears in IEEE International Symposium on Biomedical Imaging 2018 (ISBI 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

How Furiously Can Colourless Green Ideas Sleep? Sentence Acceptability in Context


Apr 02, 2020
Jey Han Lau, Carlos S. Armendariz, Shalom Lappin, Matthew Purver, Chang Shu

* 14 pages. Author's final version, accepted for publication in Transactions of the Association for Computational Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions

Abnormality Detection in Mammography using Deep Convolutional Neural Networks


Mar 05, 2018
Pengcheng Xi, Chang Shu, Rafik Goubran

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Spatial Transformer Network


Jan 30, 2018
Chang Shu, Xi Chen, Qiwei Xie, Hua Han


  Access Paper or Ask Questions

Finite Element Based Tracking of Deforming Surfaces


Oct 28, 2014
Stefanie Wuhrer, Jochen Lang, Motahareh Tekieh, Chang Shu

* Graphical Models, 77(1), pp. 1-17, 2015 
* additional experiments 

  Access Paper or Ask Questions

Estimation of Human Body Shape and Posture Under Clothing


Jun 26, 2014
Stefanie Wuhrer, Leonid Pishchulin, Alan Brunton, Chang Shu, Jochen Lang

* Computer Vision and Image Understanding, 127, pp. 31-42, 2014 
* 23 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Automatic Expression-Invariant Face Correspondence


Jan 30, 2013
Augusto Salazar, Stefanie Wuhrer, Chang Shu, Flavio Prieto

* Machine Vision and Applications, 25(4):859-879, 2014 

  Access Paper or Ask Questions

Estimating 3D Human Shapes from Measurements


Mar 16, 2012
Stefanie Wuhrer, Chang Shu

* Machine Vision and Applications, 24(6):1133-1147, 2013 
* Added more experiments 

  Access Paper or Ask Questions