Alert button
Picture for Huamin Qu

Huamin Qu

Alert button

TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Zezheng Feng, Yifan Jiang, Hongjun Wang, Zipei Fan, Yuxin Ma, Shuang-Hua Yang, Huamin Qu, Xuan Song

Figure 1 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Figure 2 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Figure 3 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Figure 4 for TrafPS: A Shapley-based Visual Analytics Approach to Interpret Traffic
Viaarxiv icon

Prismatic: Interactive Multi-View Cluster Analysis of Concept Stocks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Wong Kam-Kwai, Yan Luo, Xuanwu Yue, Wei Chen, Huamin Qu

Viaarxiv icon

Where Are We So Far? Understanding Data Storytelling Tools from the Perspective of Human-AI Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Haotian Li, Yun Wang, Huamin Qu

Figure 1 for Where Are We So Far? Understanding Data Storytelling Tools from the Perspective of Human-AI Collaboration
Figure 2 for Where Are We So Far? Understanding Data Storytelling Tools from the Perspective of Human-AI Collaboration
Figure 3 for Where Are We So Far? Understanding Data Storytelling Tools from the Perspective of Human-AI Collaboration
Figure 4 for Where Are We So Far? Understanding Data Storytelling Tools from the Perspective of Human-AI Collaboration
Viaarxiv icon

Storyfier: Exploring Vocabulary Learning Support with Text Generation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Zhenhui Peng, Xingbo Wang, Qiushi Han, Junkai Zhu, Xiaojuan Ma, Huamin Qu

Figure 1 for Storyfier: Exploring Vocabulary Learning Support with Text Generation Models
Figure 2 for Storyfier: Exploring Vocabulary Learning Support with Text Generation Models
Figure 3 for Storyfier: Exploring Vocabulary Learning Support with Text Generation Models
Figure 4 for Storyfier: Exploring Vocabulary Learning Support with Text Generation Models
Viaarxiv icon

VideoPro: A Visual Analytics Approach for Interactive Video Programming

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Jianben He, Xingbo Wang, Kam Kwai Wong, Xijie Huang, Changjian Chen, Zixin Chen, Fengjie Wang, Min Zhu, Huamin Qu

Figure 1 for VideoPro: A Visual Analytics Approach for Interactive Video Programming
Figure 2 for VideoPro: A Visual Analytics Approach for Interactive Video Programming
Figure 3 for VideoPro: A Visual Analytics Approach for Interactive Video Programming
Figure 4 for VideoPro: A Visual Analytics Approach for Interactive Video Programming
Viaarxiv icon

CommonsenseVIS: Visualizing and Understanding Commonsense Reasoning Capabilities of Natural Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 23, 2023
Xingbo Wang, Renfei Huang, Zhihua Jin, Tianqing Fang, Huamin Qu

Figure 1 for CommonsenseVIS: Visualizing and Understanding Commonsense Reasoning Capabilities of Natural Language Models
Figure 2 for CommonsenseVIS: Visualizing and Understanding Commonsense Reasoning Capabilities of Natural Language Models
Figure 3 for CommonsenseVIS: Visualizing and Understanding Commonsense Reasoning Capabilities of Natural Language Models
Figure 4 for CommonsenseVIS: Visualizing and Understanding Commonsense Reasoning Capabilities of Natural Language Models
Viaarxiv icon

Why is AI not a Panacea for Data Workers? An Interview Study on Human-AI Collaboration in Data Storytelling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Haotian Li, Yun Wang, Q. Vera Liao, Huamin Qu

Figure 1 for Why is AI not a Panacea for Data Workers? An Interview Study on Human-AI Collaboration in Data Storytelling
Figure 2 for Why is AI not a Panacea for Data Workers? An Interview Study on Human-AI Collaboration in Data Storytelling
Figure 3 for Why is AI not a Panacea for Data Workers? An Interview Study on Human-AI Collaboration in Data Storytelling
Viaarxiv icon

XNLI: Explaining and Diagnosing NLI-based Visual Data Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2023
Yingchaojie Feng, Xingbo Wang, Bo Pan, Kam Kwai Wong, Yi Ren, Shi Liu, Zihan Yan, Yuxin Ma, Huamin Qu, Wei Chen

Figure 1 for XNLI: Explaining and Diagnosing NLI-based Visual Data Analysis
Figure 2 for XNLI: Explaining and Diagnosing NLI-based Visual Data Analysis
Figure 3 for XNLI: Explaining and Diagnosing NLI-based Visual Data Analysis
Figure 4 for XNLI: Explaining and Diagnosing NLI-based Visual Data Analysis
Viaarxiv icon

ShortcutLens: A Visual Analytics Approach for Exploring Shortcuts in Natural Language Understanding Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2022
Zhihua Jin, Xingbo Wang, Furui Cheng, Chunhui Sun, Qun Liu, Huamin Qu

Figure 1 for ShortcutLens: A Visual Analytics Approach for Exploring Shortcuts in Natural Language Understanding Dataset
Figure 2 for ShortcutLens: A Visual Analytics Approach for Exploring Shortcuts in Natural Language Understanding Dataset
Figure 3 for ShortcutLens: A Visual Analytics Approach for Exploring Shortcuts in Natural Language Understanding Dataset
Figure 4 for ShortcutLens: A Visual Analytics Approach for Exploring Shortcuts in Natural Language Understanding Dataset
Viaarxiv icon

GestureLens: Visual Analysis of Gestures in Presentation Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2022
Haipeng Zeng, Xingbo Wang, Yong Wang, Aoyu Wu, Ting Chuen Pong, Huamin Qu

Figure 1 for GestureLens: Visual Analysis of Gestures in Presentation Videos
Figure 2 for GestureLens: Visual Analysis of Gestures in Presentation Videos
Figure 3 for GestureLens: Visual Analysis of Gestures in Presentation Videos
Figure 4 for GestureLens: Visual Analysis of Gestures in Presentation Videos
Viaarxiv icon