Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Why is AI not a Panacea for Data Workers? An Interview Study on Human-AI Collaboration in Data Storytelling


Apr 17, 2023
Haotian Li, Yun Wang, Q. Vera Liao, Huamin Qu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

XNLI: Explaining and Diagnosing NLI-based Visual Data Analysis


Jan 25, 2023
Yingchaojie Feng, Xingbo Wang, Bo Pan, Kam Kwai Wong, Yi Ren, Shi Liu, Zihan Yan, Yuxin Ma, Huamin Qu, Wei Chen

Add code

* 14 pages, 7 figures. A preprint version of a publication at IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2023 

   Access Paper or Ask Questions

ShortcutLens: A Visual Analytics Approach for Exploring Shortcuts in Natural Language Understanding Dataset


Aug 17, 2022
Zhihua Jin, Xingbo Wang, Furui Cheng, Chunhui Sun, Qun Liu, Huamin Qu

Add code

* 15 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

GestureLens: Visual Analysis of Gestures in Presentation Videos


Apr 23, 2022
Haipeng Zeng, Xingbo Wang, Yong Wang, Aoyu Wu, Ting Chuen Pong, Huamin Qu

Add code

* 14 pages, 6 figures. A preprint version of a publication at IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Persua: A Visual Interactive System to Enhance the Persuasiveness of Arguments in Online Discussion


Apr 21, 2022
Meng Xia, Qian Zhu, Xingbo Wang, Fei Nie, Huamin Qu, Xiaojuan Ma

Add code

* This paper will appear in CSCW 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Interactive Data Analysis with Next-step Natural Language Query Recommendation


Jan 13, 2022
Xingbo Wang, Furui Cheng, Yong Wang, Ke Xu, Jiang Long, Hong Lu, Huamin Qu

Add code

* 21 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

NumGPT: Improving Numeracy Ability of Generative Pre-trained Models


Sep 07, 2021
Zhihua Jin, Xin Jiang, Xingbo Wang, Qun Liu, Yong Wang, Xiaozhe Ren, Huamin Qu

Add code

* 8 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

VBridge: Connecting the Dots Between Features, Explanations, and Data for Healthcare Models


Aug 04, 2021
Furui Cheng, Dongyu Liu, Fan Du, Yanna Lin, Alexandra Zytek, Haomin Li, Huamin Qu, Kalyan Veeramachaneni

Add code

* Accepted to IEEE VIS 2021, To Appeal in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 

   Access Paper or Ask Questions

M2Lens: Visualizing and Explaining Multimodal Models for Sentiment Analysis


Aug 01, 2021
Xingbo Wang, Jianben He, Zhihua Jin, Muqiao Yang, Yong Wang, Huamin Qu

Add code

* 11 pages, 7 figures. This paper is accepted by IEEE VIS, 2021. To appear in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>