Alert button
Picture for Fangsheng Weng

Fangsheng Weng

Alert button

Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Jia Yu, Lichao Zhang, Zijie Chen, Fayu Pan, MiaoMiao Wen, Yuming Yan, Fangsheng Weng, Shuai Zhang, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 2 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 3 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 4 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Viaarxiv icon

Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Zijie Chen, Lichao Zhang, Fangsheng Weng, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 2 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 3 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 4 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Viaarxiv icon

RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2021
Lin Sun, Jiquan Wang, Kai Zhang, Yindu Su, Fangsheng Weng

Figure 1 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Figure 2 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Figure 3 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Figure 4 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Viaarxiv icon