Alert button
Picture for Jie Tian

Jie Tian

Alert button

Assessing Large Language Models in Mechanical Engineering Education: A Study on Mechanics-Focused Conceptual Understanding

Jan 13, 2024
Jie Tian, Jixin Hou, Zihao Wu, Peng Shu, Zhengliang Liu, Yujie Xiang, Beikang Gu, Nicholas Filla, Yiwei Li, Ning Liu, Xianyan Chen, Keke Tang, Tianming Liu, Xianqiao Wang

Viaarxiv icon

TripleSurv: Triplet Time-adaptive Coordinate Loss for Survival Analysis

Jan 05, 2024
Liwen Zhang, Lianzhen Zhong, Fan Yang, Di Dong, Hui Hui, Jie Tian

Viaarxiv icon

Benefit from public unlabeled data: A Frangi filtering-based pretraining network for 3D cerebrovascular segmentation

Dec 23, 2023
Gen Shi, Hao Lu, Hui Hui, Jie Tian

Viaarxiv icon

Point Transformer with Federated Learning for Predicting Breast Cancer HER2 Status from Hematoxylin and Eosin-Stained Whole Slide Images

Dec 11, 2023
Bao Li, Zhenyu Liu, Lizhi Shao, Bensheng Qiu, Hong Bu, Jie Tian

Viaarxiv icon

Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment

Mar 01, 2023
Dandan Shan, Zihan Li, Wentao Chen, Qingde Li, Jie Tian, Qingqi Hong

Figure 1 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Figure 2 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Figure 3 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Figure 4 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Viaarxiv icon

2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study

Oct 29, 2022
Lingwei Meng, Di Dong, Xin Chen, Mengjie Fang, Rongpin Wang, Jing Li, Zaiyi Liu, Jie Tian

Figure 1 for 2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study
Figure 2 for 2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study
Figure 3 for 2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study
Figure 4 for 2D and 3D CT Radiomic Features Performance Comparison in Characterization of Gastric Cancer: A Multi-center Study
Viaarxiv icon

Enhanced Decentralized Federated Learning based on Consensus in Connected Vehicles

Sep 22, 2022
Xiaoyan Liu, Zehui Dong, Zhiwei Xu, Siyuan Liu, Jie Tian

Figure 1 for Enhanced Decentralized Federated Learning based on Consensus in Connected Vehicles
Figure 2 for Enhanced Decentralized Federated Learning based on Consensus in Connected Vehicles
Figure 3 for Enhanced Decentralized Federated Learning based on Consensus in Connected Vehicles
Figure 4 for Enhanced Decentralized Federated Learning based on Consensus in Connected Vehicles
Viaarxiv icon

TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation

Jul 07, 2022
Zihan Li, Dihan Li, Cangbai Xu, Weice Wang, Qingqi Hong, Qingde Li, Jie Tian

Figure 1 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Figure 2 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Figure 3 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Figure 4 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Speckle-based optical cryptosystem and its application for human face recognition via deep learning

Jan 26, 2022
Qi Zhao, Huanhao Li, Zhipeng Yu, Chi Man Woo, Tianting Zhong, Shengfu Cheng, Yuanjin Zheng, Honglin Liu, Jie Tian, Puxiang Lai

Figure 1 for Speckle-based optical cryptosystem and its application for human face recognition via deep learning
Figure 2 for Speckle-based optical cryptosystem and its application for human face recognition via deep learning
Figure 3 for Speckle-based optical cryptosystem and its application for human face recognition via deep learning
Figure 4 for Speckle-based optical cryptosystem and its application for human face recognition via deep learning
Viaarxiv icon

A Discrete-event-based Simulator for Deep Learning at Edge

Dec 02, 2021
Xiaoyan Liu, Zhiwei Xu, Yana Qin, Jie Tian

Figure 1 for A Discrete-event-based Simulator for Deep Learning at Edge
Figure 2 for A Discrete-event-based Simulator for Deep Learning at Edge
Figure 3 for A Discrete-event-based Simulator for Deep Learning at Edge
Viaarxiv icon