Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Improving Policy Optimization with Generalist-Specialist LearningZhiwei Jia , Xuanlin Li , Zhan Ling , Shuang Liu , Yiran Wu , Hao Su

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Learning to Act with Affordance-Aware Multimodal Neural SLAMZhiwei Jia , Kaixiang Lin , Yizhou Zhao , Qiaozi Gao , Govind Thattai , Gaurav Sukhatme


   Access Paper or Ask Questions

TRIG: Transformer-Based Text Recognizer with Initial Embedding GuidanceYue Tao , Zhiwei Jia , Runze Ma , Shugong Xu


   Access Paper or Ask Questions

LUMINOUS: Indoor Scene Generation for Embodied AI ChallengesYizhou Zhao , Kaixiang Lin , Zhiwei Jia , Qiaozi Gao , Govind Thattai , Jesse Thomason , Gaurav S. Sukhatme

* 2021 paper, Amazon 

   Access Paper or Ask Questions

IFR: Iterative Fusion Based Recognizer For Low Quality Scene Text RecognitionZhiwei Jia , Shugong Xu , Shiyi Mu , Yue Tao , Shan Cao , Zhiyong Chen


   Access Paper or Ask Questions

ManiSkill: Learning-from-Demonstrations Benchmark for Generalizable Manipulation SkillsTongzhou Mu , Zhan Ling , Fanbo Xiang , Derek Yang , Xuanlin Li , Stone Tao , Zhiao Huang , Zhiwei Jia , Hao Su

* https://github.com/haosulab/ManiSkill 

   Access Paper or Ask Questions

Tracking Based Semi-Automatic Annotation for Scene Text VideosJiajun Zhu , Xiufeng Jiang , Zhiwei Jia , Shugong Xu , Shan Cao

* Published in: IEEE Access ( Early Access ) 

   Access Paper or Ask Questions

Lipschitz Regularized CycleGAN for Improving Semantic Robustness in Unpaired Image-to-image TranslationZhiwei Jia , Bodi Yuan , Kangkang Wang , Hong Wu , David Clifford , Zhiqiang Yuan , Hao Su


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>