Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ManiSkill2: A Unified Benchmark for Generalizable Manipulation Skills


Feb 09, 2023
Jiayuan Gu, Fanbo Xiang, Xuanlin Li, Zhan Ling, Xiqiang Liu, Tongzhou Mu, Yihe Tang, Stone Tao, Xinyue Wei, Yunchao Yao, Xiaodi Yuan, Pengwei Xie, Zhiao Huang, Rui Chen, Hao Su

Add code

* Published as a conference paper at ICLR 2023. Project website: https://maniskill2.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

Emergent collective intelligence from massive-agent cooperation and competition


Jan 05, 2023
Hanmo Chen, Stone Tao, Jiaxin Chen, Weihan Shen, Xihui Li, Chenghui Yu, Sikai Cheng, Xiaolong Zhu, Xiu Li

Add code

* Published at NeurIPS 2022 Deep RL workshop. Code available at https://github.com/hanmochen/lux-open 

   Access Paper or Ask Questions

Abstract-to-Executable Trajectory Translation for One-Shot Task Generalization


Oct 14, 2022
Stone Tao, Xiaochen Li, Tongzhou Mu, Zhiao Huang, Yuzhe Qin, Hao Su

Add code

* Code and visualizations: https://trajectorytranslation.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

ManiSkill: Learning-from-Demonstrations Benchmark for Generalizable Manipulation Skills


Aug 09, 2021
Tongzhou Mu, Zhan Ling, Fanbo Xiang, Derek Yang, Xuanlin Li, Stone Tao, Zhiao Huang, Zhiwei Jia, Hao Su

Add code

* https://github.com/haosulab/ManiSkill 

   Access Paper or Ask Questions