Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhicheng Liu

The Volctrans Neural Speech Translation System for IWSLT 2021


May 16, 2021
Chengqi Zhao, Zhicheng Liu, Jian Tong, Tao Wang, Mingxuan Wang, Rong Ye, Qianqian Dong, Jun Cao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Robust Graph Learning Under Wasserstein Uncertainty


May 13, 2021
Xiang Zhang, Yinfei Xu, Qinghe Liu, Zhicheng Liu, Jian Lu, Qiao Wang

* 21 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline


Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Geo-Contextual Embeddings for Commuting Flow Prediction


May 04, 2020
Zhicheng Liu, Fabio Miranda, Weiting Xiong, Junyan Yang, Qiao Wang, Claudio T. Silva

* Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (2020) 
* Github: https://github.com/jackmiemie/GMEL 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Style Similarity for Searching Infographics


May 05, 2015
Babak Saleh, Mira Dontcheva, Aaron Hertzmann, Zhicheng Liu

* 6 pages, to appear in the 41st annual conference on Graphics Interface (GI) 2015, 

  Access Paper or Ask Questions