Alert button
Picture for Zhiyu Liang

Zhiyu Liang

Alert button

TimeCSL: Unsupervised Contrastive Learning of General Shapelets for Explorable Time Series Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Zhiyu Liang, Chen Liang, Zheng Liang, Hongzhi Wang, Bo Zheng

Viaarxiv icon

Unsupervised Multi-modal Feature Alignment for Time Series Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2023
Chen Liang, Donghua Yang, Zhiyu Liang, Hongzhi Wang, Zheng Liang, Xiyang Zhang, Jianfeng Huang

Viaarxiv icon

Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Zhiyu Liang, Jianfeng Zhang, Chen Liang, Hongzhi Wang, Zheng Liang, Lujia Pan

Figure 1 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Figure 2 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Figure 3 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Figure 4 for Contrastive Shapelet Learning for Unsupervised Multivariate Time Series Representation Learning
Viaarxiv icon

TodyNet: Temporal Dynamic Graph Neural Network for Multivariate Time Series Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2023
Huaiyuan Liu, Xianzhang Liu, Donghua Yang, Zhiyu Liang, Hongzhi Wang, Yong Cui, Jun Gu

Viaarxiv icon

UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Zhiyu Liang, Chen Liang, Zheng Liang, Hongzhi Wang

Figure 1 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Figure 2 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Figure 3 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Figure 4 for UniTS: A Universal Time Series Analysis Framework with Self-supervised Representation Learning
Viaarxiv icon

FedST: Privacy Preserving Federated Shapelet Transformation for Interpretable Time Series Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2023
Zhiyu Liang, Hongzhi Wang

Figure 1 for FedST: Privacy Preserving Federated Shapelet Transformation for Interpretable Time Series Classification
Figure 2 for FedST: Privacy Preserving Federated Shapelet Transformation for Interpretable Time Series Classification
Figure 3 for FedST: Privacy Preserving Federated Shapelet Transformation for Interpretable Time Series Classification
Figure 4 for FedST: Privacy Preserving Federated Shapelet Transformation for Interpretable Time Series Classification
Viaarxiv icon

The Geometry of Nonlinear Embeddings in Kernel Discriminant Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2020
Jiae Kim, Yoonkyung Lee, Zhiyu Liang

Figure 1 for The Geometry of Nonlinear Embeddings in Kernel Discriminant Analysis
Figure 2 for The Geometry of Nonlinear Embeddings in Kernel Discriminant Analysis
Figure 3 for The Geometry of Nonlinear Embeddings in Kernel Discriminant Analysis
Figure 4 for The Geometry of Nonlinear Embeddings in Kernel Discriminant Analysis
Viaarxiv icon

Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2019
Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Achille Brighton, Bo Chen, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Abhinav Goel, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Soonhoi Ha, Andrew Howard, Xiao Hu, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Jong Gook Ko, Alexander Kondratyev, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Zichao Li, Zhiyu Liang, Juzheng Liu, Xin Liu, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Hong Hanh Nguyen, Eunbyung Park, Denis Repin, Liang Shen, Tao Sheng, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo

Figure 1 for Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities
Figure 2 for Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities
Figure 3 for Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities
Figure 4 for Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities
Viaarxiv icon

Low Power Inference for On-Device Visual Recognition with a Quantization-Friendly Solution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2019
Chen Feng, Tao Sheng, Zhiyu Liang, Shaojie Zhuo, Xiaopeng Zhang, Liang Shen, Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Yiran Chen, Bo Chen, Kent Gauen, Yung-Hsiang Lu

Figure 1 for Low Power Inference for On-Device Visual Recognition with a Quantization-Friendly Solution
Figure 2 for Low Power Inference for On-Device Visual Recognition with a Quantization-Friendly Solution
Figure 3 for Low Power Inference for On-Device Visual Recognition with a Quantization-Friendly Solution
Figure 4 for Low Power Inference for On-Device Visual Recognition with a Quantization-Friendly Solution
Viaarxiv icon

2018 Low-Power Image Recognition Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2018
Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Achille Brighton, Alexander C. Berg, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Bo Chen, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Jongkook Go, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Hong Hanh Nguyen, Andrew Howard, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Alexander Kondratyev, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Junhyeok Lee, Zhiyu Liang, Xin Liu, Juzheng Liu, Zichao Li, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Eunbyung Park, Denis Repin, Tao Sheng, Liang Shen, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo

Viaarxiv icon