Alert button
Picture for Chun Liu

Chun Liu

Alert button

Augmenting Prototype Network with TransMix for Few-shot Hyperspectral Image Classification

Jan 22, 2024
Chun Liu, Longwei Yang, Dongmei Dong, Zheng Li, Wei Yang, Zhigang Han, Jiayao Wang

Viaarxiv icon

Iterative missing value imputation based on feature importance

Nov 14, 2023
Cong Guo, Chun Liu, Wei Yang

Viaarxiv icon

Multi-view Relation Learning for Cross-domain Few-shot Hyperspectral Image Classification

Nov 02, 2023
Chun Liu, Longwei Yang, Zheng Li, Wei Yang, Zhigang Han, Jianzhong Guo, Junyong Yu

Viaarxiv icon

VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence

Oct 08, 2023
Jianing Qiu, Jian Wu, Hao Wei, Peilun Shi, Minqing Zhang, Yunyun Sun, Lin Li, Hanruo Liu, Hongyi Liu, Simeng Hou, Yuyang Zhao, Xuehui Shi, Junfang Xian, Xiaoxia Qu, Sirui Zhu, Lijie Pan, Xiaoniao Chen, Xiaojia Zhang, Shuai Jiang, Kebing Wang, Chenlong Yang, Mingqiang Chen, Sujie Fan, Jianhua Hu, Aiguo Lv, Hui Miao, Li Guo, Shujun Zhang, Cheng Pei, Xiaojuan Fan, Jianqin Lei, Ting Wei, Junguo Duan, Chun Liu, Xiaobo Xia, Siqi Xiong, Junhong Li, Benny Lo, Yih Chung Tham, Tien Yin Wong, Ningli Wang, Wu Yuan

Figure 1 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 2 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 3 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 4 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Viaarxiv icon

BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments

Jun 25, 2023
Yuanzhi Liu, Yujia Fu, Minghui Qin, Yufeng Xu, Baoxin Xu, Fengdong Chen, Bart Goossens, Hongwei Yu, Chun Liu, Long Chen, Wei Tao, Hui Zhao

Figure 1 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Figure 2 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Figure 3 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Figure 4 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Viaarxiv icon

Multi-level Cross-modal Feature Alignment via Contrastive Learning towards Zero-shot Classification of Remote Sensing Image Scenes

May 31, 2023
Chun Liu, Suqiang Ma, Zheng Li, Wei Yang, Zhigang Han

Figure 1 for Multi-level Cross-modal Feature Alignment via Contrastive Learning towards Zero-shot Classification of Remote Sensing Image Scenes
Figure 2 for Multi-level Cross-modal Feature Alignment via Contrastive Learning towards Zero-shot Classification of Remote Sensing Image Scenes
Figure 3 for Multi-level Cross-modal Feature Alignment via Contrastive Learning towards Zero-shot Classification of Remote Sensing Image Scenes
Figure 4 for Multi-level Cross-modal Feature Alignment via Contrastive Learning towards Zero-shot Classification of Remote Sensing Image Scenes
Viaarxiv icon

CoT-MISR:Marrying Convolution and Transformer for Multi-Image Super-Resolution

Mar 12, 2023
Mingming Xiu, Yang Nie, Qing Song, Chun Liu

Figure 1 for CoT-MISR:Marrying Convolution and Transformer for Multi-Image Super-Resolution
Figure 2 for CoT-MISR:Marrying Convolution and Transformer for Multi-Image Super-Resolution
Figure 3 for CoT-MISR:Marrying Convolution and Transformer for Multi-Image Super-Resolution
Figure 4 for CoT-MISR:Marrying Convolution and Transformer for Multi-Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Faster Learning of Temporal Action Proposal via Sparse Multilevel Boundary Generator

Mar 06, 2023
Qing Song, Yang Zhou, Mengjie Hu, Chun Liu

Figure 1 for Faster Learning of Temporal Action Proposal via Sparse Multilevel Boundary Generator
Figure 2 for Faster Learning of Temporal Action Proposal via Sparse Multilevel Boundary Generator
Figure 3 for Faster Learning of Temporal Action Proposal via Sparse Multilevel Boundary Generator
Figure 4 for Faster Learning of Temporal Action Proposal via Sparse Multilevel Boundary Generator
Viaarxiv icon

UV R-CNN: Stable and Efficient Dense Human Pose Estimation

Nov 04, 2022
Wenhe Jia, Yilin Zhou, Xuhan Zhu, Mengjie Hu, Chun Liu, Qing Song

Figure 1 for UV R-CNN: Stable and Efficient Dense Human Pose Estimation
Figure 2 for UV R-CNN: Stable and Efficient Dense Human Pose Estimation
Figure 3 for UV R-CNN: Stable and Efficient Dense Human Pose Estimation
Figure 4 for UV R-CNN: Stable and Efficient Dense Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

SGM-Net: Semantic Guided Matting Net

Aug 16, 2022
Qing Song, Wenfeng Sun, Donghan Yang, Mengjie Hu, Chun Liu

Figure 1 for SGM-Net: Semantic Guided Matting Net
Figure 2 for SGM-Net: Semantic Guided Matting Net
Figure 3 for SGM-Net: Semantic Guided Matting Net
Figure 4 for SGM-Net: Semantic Guided Matting Net
Viaarxiv icon