Alert button
Picture for Wufeng Xue

Wufeng Xue

Alert button

Thyroid ultrasound diagnosis improvement via multi-view self-supervised learning and two-stage pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Jian Wang, Xin Yang, Xiaohong Jia, Wufeng Xue, Rusi Chen, Yanlin Chen, Xiliang Zhu, Lian Liu, Yan Cao, Jianqiao Zhou, Dong Ni, Ning Gu

Figure 1 for Thyroid ultrasound diagnosis improvement via multi-view self-supervised learning and two-stage pre-training
Figure 2 for Thyroid ultrasound diagnosis improvement via multi-view self-supervised learning and two-stage pre-training
Figure 3 for Thyroid ultrasound diagnosis improvement via multi-view self-supervised learning and two-stage pre-training
Figure 4 for Thyroid ultrasound diagnosis improvement via multi-view self-supervised learning and two-stage pre-training
Viaarxiv icon

MUVF-YOLOX: A Multi-modal Ultrasound Video Fusion Network for Renal Tumor Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2023
Junyu Li, Han Huang, Dong Ni, Wufeng Xue, Dongmei Zhu, Jun Cheng

Figure 1 for MUVF-YOLOX: A Multi-modal Ultrasound Video Fusion Network for Renal Tumor Diagnosis
Figure 2 for MUVF-YOLOX: A Multi-modal Ultrasound Video Fusion Network for Renal Tumor Diagnosis
Figure 3 for MUVF-YOLOX: A Multi-modal Ultrasound Video Fusion Network for Renal Tumor Diagnosis
Figure 4 for MUVF-YOLOX: A Multi-modal Ultrasound Video Fusion Network for Renal Tumor Diagnosis
Viaarxiv icon

Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Xinrui Zhou, Yuhao Huang, Wufeng Xue, Xin Yang, Yuxin Zou, Qilong Ying, Yuanji Zhang, Jia Liu, Jie Ren, Dong Ni

Figure 1 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 2 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 3 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Figure 4 for Inflated 3D Convolution-Transformer for Weakly-supervised Carotid Stenosis Grading with Ultrasound Videos
Viaarxiv icon

Sketch guided and progressive growing GAN for realistic and editable ultrasound image synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2022
Jiamin Liang, Xin Yang, Yuhao Huang, Haoming Li, Shuangchi He, Xindi Hu, Zejian Chen, Wufeng Xue, Jun Cheng, Dong Ni

Figure 1 for Sketch guided and progressive growing GAN for realistic and editable ultrasound image synthesis
Figure 2 for Sketch guided and progressive growing GAN for realistic and editable ultrasound image synthesis
Figure 3 for Sketch guided and progressive growing GAN for realistic and editable ultrasound image synthesis
Figure 4 for Sketch guided and progressive growing GAN for realistic and editable ultrasound image synthesis
Viaarxiv icon

Steerable Pyramid Transform Enables Robust Left Ventricle Quantification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2022
Xiangyang Zhu, Kede Ma, Wufeng Xue

Figure 1 for Steerable Pyramid Transform Enables Robust Left Ventricle Quantification
Figure 2 for Steerable Pyramid Transform Enables Robust Left Ventricle Quantification
Figure 3 for Steerable Pyramid Transform Enables Robust Left Ventricle Quantification
Figure 4 for Steerable Pyramid Transform Enables Robust Left Ventricle Quantification
Viaarxiv icon

AWSnet: An Auto-weighted Supervision Attention Network for Myocardial Scar and Edema Segmentation in Multi-sequence Cardiac Magnetic Resonance Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2022
Kai-Ni Wang, Xin Yang, Juzheng Miao, Lei Li, Jing Yao, Ping Zhou, Wufeng Xue, Guang-Quan Zhou, Xiahai Zhuang, Dong Ni

Figure 1 for AWSnet: An Auto-weighted Supervision Attention Network for Myocardial Scar and Edema Segmentation in Multi-sequence Cardiac Magnetic Resonance Images
Figure 2 for AWSnet: An Auto-weighted Supervision Attention Network for Myocardial Scar and Edema Segmentation in Multi-sequence Cardiac Magnetic Resonance Images
Figure 3 for AWSnet: An Auto-weighted Supervision Attention Network for Myocardial Scar and Edema Segmentation in Multi-sequence Cardiac Magnetic Resonance Images
Figure 4 for AWSnet: An Auto-weighted Supervision Attention Network for Myocardial Scar and Edema Segmentation in Multi-sequence Cardiac Magnetic Resonance Images
Viaarxiv icon

Bootstrap Representation Learning for Segmentation on Medical Volumes and Sequences

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2021
Zejian Chen, Wei Zhuo, Tianfu Wang, Wufeng Xue, Dong Ni

Figure 1 for Bootstrap Representation Learning for Segmentation on Medical Volumes and Sequences
Figure 2 for Bootstrap Representation Learning for Segmentation on Medical Volumes and Sequences
Figure 3 for Bootstrap Representation Learning for Segmentation on Medical Volumes and Sequences
Figure 4 for Bootstrap Representation Learning for Segmentation on Medical Volumes and Sequences
Viaarxiv icon

Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 10, 2021
Xindi Hu, Limin Wang, Xin Yang, Xu Zhou, Wufeng Xue, Yan Cao, Shengfeng Liu, Yuhao Huang, Shuangping Guo, Ning Shang, Dong Ni, Ning Gu

Figure 1 for Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip
Figure 2 for Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip
Figure 3 for Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip
Figure 4 for Joint Landmark and Structure Learning for Automatic Evaluation of Developmental Dysplasia of the Hip
Viaarxiv icon

Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2021
Xin Yang, Haoran Dou, Ruobing Huang, Wufeng Xue, Yuhao Huang, Jikuan Qian, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Huizhi Guo, Tianfu Wang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 2 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 3 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 4 for Agent with Warm Start and Adaptive Dynamic Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound
Viaarxiv icon

Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2020
Xiaoqiong Huang, Zejian Chen, Xin Yang, Zhendong Liu, Yuxin Zou, Mingyuan Luo, Wufeng Xue, Dong Ni

Figure 1 for Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation
Figure 2 for Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation
Figure 3 for Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation
Figure 4 for Style-invariant Cardiac Image Segmentation with Test-time Augmentation
Viaarxiv icon