Alert button
Picture for Yong He

Yong He

Alert button

Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Binzong Geng, Zhaoxin Huan, Xiaolu Zhang, Yong He, Liang Zhang, Fajie Yuan, Jun Zhou, Linjian Mo

Figure 1 for Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors
Figure 2 for Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors
Figure 3 for Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors
Viaarxiv icon

Soft Masked Transformer for Point Cloud Processing with Skip Attention-Based Upsampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Yong He, Hongshan Yu, Muhammad Ibrahim, Xiaoyan Liu, Tongjia Chen, Anwaar Ulhaq, Ajmal Mian

Figure 1 for Soft Masked Transformer for Point Cloud Processing with Skip Attention-Based Upsampling
Figure 2 for Soft Masked Transformer for Point Cloud Processing with Skip Attention-Based Upsampling
Figure 3 for Soft Masked Transformer for Point Cloud Processing with Skip Attention-Based Upsampling
Figure 4 for Soft Masked Transformer for Point Cloud Processing with Skip Attention-Based Upsampling
Viaarxiv icon

Knowledge Transfer across Multiple Principal Component Analysis Studies

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Zeyu Li, Kangxiang Qin, Yong He, Wang Zhou, Xinsheng Zhang

Figure 1 for Knowledge Transfer across Multiple Principal Component Analysis Studies
Figure 2 for Knowledge Transfer across Multiple Principal Component Analysis Studies
Figure 3 for Knowledge Transfer across Multiple Principal Component Analysis Studies
Figure 4 for Knowledge Transfer across Multiple Principal Component Analysis Studies
Viaarxiv icon

Extended Signaling Methods for Reduced Video Decoder Power Consumption Using Green Metadata

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Christian Herglotz, Matthias Kränzler, Xixue Chu, Edouard Francois, Yong He, André Kaup

Figure 1 for Extended Signaling Methods for Reduced Video Decoder Power Consumption Using Green Metadata
Figure 2 for Extended Signaling Methods for Reduced Video Decoder Power Consumption Using Green Metadata
Figure 3 for Extended Signaling Methods for Reduced Video Decoder Power Consumption Using Green Metadata
Figure 4 for Extended Signaling Methods for Reduced Video Decoder Power Consumption Using Green Metadata
Viaarxiv icon

AntM$^{2}$C: A Large Scale Dataset For Multi-Scenario Multi-Modal CTR Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Zhaoxin Huan, Ke Ding, Ang Li, Xiaolu Zhang, Xu Min, Yong He, Liang Zhang, Jun Zhou, Linjian Mo, Jinjie Gu, Zhongyi Liu, Wenliang Zhong, Guannan Zhang

Figure 1 for AntM$^{2}$C: A Large Scale Dataset For Multi-Scenario Multi-Modal CTR Prediction
Figure 2 for AntM$^{2}$C: A Large Scale Dataset For Multi-Scenario Multi-Modal CTR Prediction
Figure 3 for AntM$^{2}$C: A Large Scale Dataset For Multi-Scenario Multi-Modal CTR Prediction
Figure 4 for AntM$^{2}$C: A Large Scale Dataset For Multi-Scenario Multi-Modal CTR Prediction
Viaarxiv icon

Full Point Encoding for Local Feature Aggregation in 3D Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2023
Yong He, Hongshan Yu, Zhengeng Yang, Xiaoyan Liu, Wei Sun, Ajmal Mian

Figure 1 for Full Point Encoding for Local Feature Aggregation in 3D Point Clouds
Figure 2 for Full Point Encoding for Local Feature Aggregation in 3D Point Clouds
Figure 3 for Full Point Encoding for Local Feature Aggregation in 3D Point Clouds
Figure 4 for Full Point Encoding for Local Feature Aggregation in 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

DANet: Density Adaptive Convolutional Network with Interactive Attention for 3D Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2023
Yong He, Hongshan Yu, Zhengeng Yang, Wei Sun, Mingtao Feng, Ajmal Mian

Figure 1 for DANet: Density Adaptive Convolutional Network with Interactive Attention for 3D Point Clouds
Figure 2 for DANet: Density Adaptive Convolutional Network with Interactive Attention for 3D Point Clouds
Figure 3 for DANet: Density Adaptive Convolutional Network with Interactive Attention for 3D Point Clouds
Figure 4 for DANet: Density Adaptive Convolutional Network with Interactive Attention for 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

GDOD: Effective Gradient Descent using Orthogonal Decomposition for Multi-Task Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2023
Xin Dong, Ruize Wu, Chao Xiong, Hai Li, Lei Cheng, Yong He, Shiyou Qian, Jian Cao, Linjian Mo

Figure 1 for GDOD: Effective Gradient Descent using Orthogonal Decomposition for Multi-Task Learning
Figure 2 for GDOD: Effective Gradient Descent using Orthogonal Decomposition for Multi-Task Learning
Figure 3 for GDOD: Effective Gradient Descent using Orthogonal Decomposition for Multi-Task Learning
Figure 4 for GDOD: Effective Gradient Descent using Orthogonal Decomposition for Multi-Task Learning
Viaarxiv icon

KG-MTT-BERT: Knowledge Graph Enhanced BERT for Multi-Type Medical Text Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2022
Yong He, Cheng Wang, Shun Zhang, Nan Li, Zhaorong Li, Zhenyu Zeng

Figure 1 for KG-MTT-BERT: Knowledge Graph Enhanced BERT for Multi-Type Medical Text Classification
Figure 2 for KG-MTT-BERT: Knowledge Graph Enhanced BERT for Multi-Type Medical Text Classification
Figure 3 for KG-MTT-BERT: Knowledge Graph Enhanced BERT for Multi-Type Medical Text Classification
Figure 4 for KG-MTT-BERT: Knowledge Graph Enhanced BERT for Multi-Type Medical Text Classification
Viaarxiv icon

PST: Plant Segmentation Transformer Enhanced Phenotyping of MLS Oilseed Rape Point Cloud

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2022
Ruiming Du, Zhihong Ma, Pengyao Xie, Haiyan Cen, Yong He

Figure 1 for PST: Plant Segmentation Transformer Enhanced Phenotyping of MLS Oilseed Rape Point Cloud
Figure 2 for PST: Plant Segmentation Transformer Enhanced Phenotyping of MLS Oilseed Rape Point Cloud
Figure 3 for PST: Plant Segmentation Transformer Enhanced Phenotyping of MLS Oilseed Rape Point Cloud
Figure 4 for PST: Plant Segmentation Transformer Enhanced Phenotyping of MLS Oilseed Rape Point Cloud
Viaarxiv icon