Alert button
Picture for Wenjie Ai

Wenjie Ai

Alert button

Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2021
Xiaoguang Tu, Yingtian Zou, Jian Zhao, Wenjie Ai, Jian Dong, Yuan Yao, Zhikang Wang, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng

Figure 1 for Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics
Figure 2 for Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics
Figure 3 for Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics
Figure 4 for Image-to-Video Generation via 3D Facial Dynamics
Viaarxiv icon

Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2021
Xiaoguang Tu, Jian Zhao, Qiankun Liu, Wenjie Ai, Guodong Guo, Zhifeng Li, Wei Liu, Jiashi Feng

Figure 1 for Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition
Figure 2 for Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition
Figure 3 for Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition
Figure 4 for Joint Face Image Restoration and Frontalization for Recognition
Viaarxiv icon

Single Image Super-Resolution via Residual Neuron Attention Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2020
Wenjie Ai, Xiaoguang Tu, Shilei Cheng, Mei Xie

Figure 1 for Single Image Super-Resolution via Residual Neuron Attention Networks
Figure 2 for Single Image Super-Resolution via Residual Neuron Attention Networks
Figure 3 for Single Image Super-Resolution via Residual Neuron Attention Networks
Viaarxiv icon