Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Mu$^{2}$SLAM: Multitask, Multilingual Speech and Language Models


Dec 19, 2022
Yong Cheng, Yu Zhang, Melvin Johnson, Wolfgang Macherey, Ankur Bapna

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MAGVIT: Masked Generative Video Transformer


Dec 10, 2022
Lijun Yu, Yong Cheng, Kihyuk Sohn, José Lezama, Han Zhang, Huiwen Chang, Alexander G. Hauptmann, Ming-Hsuan Yang, Yuan Hao, Irfan Essa, Lu Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mastering Autonomous Assembly in Fusion Application with Learning-by-doing: a Peg-in-hole Study


Aug 24, 2022
Ruochen Yin, Huapeng Wu, Ming Li, Yong Cheng, Yuntao Song, Heikki Handroos

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BlindFL: Vertical Federated Machine Learning without Peeking into Your Data


Jun 16, 2022
Fangcheng Fu, Huanran Xue, Yong Cheng, Yangyu Tao, Bin Cui

Add code

* SIGMOD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-Supervised Cross-Silo Advertising with Partial Knowledge Transfer


May 31, 2022
Wenjie Li, Qiaolin Xia, Junfeng Deng, Hao Cheng, Jiangming Liu, Kouying Xue, Yong Cheng, Shu-Tao Xia

Add code

* 6 pages, 3 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multilingual Mix: Example Interpolation Improves Multilingual Neural Machine Translation


Mar 15, 2022
Yong Cheng, Ankur Bapna, Orhan Firat, Yuan Cao, Pidong Wang, Wolfgang Macherey

Add code

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Examining Scaling and Transfer of Language Model Architectures for Machine Translation


Feb 16, 2022
Biao Zhang, Behrooz Ghorbani, Ankur Bapna, Yong Cheng, Xavier Garcia, Jonathan Shen, Orhan Firat

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

mSLAM: Massively multilingual joint pre-training for speech and text


Feb 03, 2022
Ankur Bapna, Colin Cherry, Yu Zhang, Ye Jia, Melvin Johnson, Yong Cheng, Simran Khanuja, Jason Riesa, Alexis Conneau

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-supervised and Supervised Joint Training for Resource-rich Machine Translation


Jun 08, 2021
Yong Cheng, Wei Wang, Lu Jiang, Wolfgang Macherey

Add code

* Accepted by ICML 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>