Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yiwei Yang

FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images


Apr 05, 2021
Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Tao, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metaxas, Hongsheng Li, Ming Chen

* Accepted by Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Attack as Defense: Characterizing Adversarial Examples using Robustness


Mar 13, 2021
Zhe Zhao, Guangke Chen, Jingyi Wang, Yiwei Yang, Fu Song, Jun Sun


  Access Paper or Ask Questions

A Saliency Dataset of Head and Eye Movements for Augmented Reality


Dec 12, 2019
Yucheng Zhu, Dandan Zhu, Yiwei Yang, Huiyu Duan, Qiangqiang Zhou, Xiongkuo Min, Jiantao Zhou, Guangtao Zhai, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

FocusNet: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with an End-to-End Deep Neural Network for Head and Neck CT Images


Jul 28, 2019
Yunhe Gao, Rui Huang, Ming Chen, Zhe Wang, Jincheng Deng, Yuanyuan Chen, Yiwei Yang, Jie Zhang, Chanjuan Tao, Hongsheng Li

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

HEIDL: Learning Linguistic Expressions with Deep Learning and Human-in-the-Loop


Jul 25, 2019
Yiwei Yang, Eser Kandogan, Yunyao Li, Walter S. Lasecki, Prithviraj Sen


  Access Paper or Ask Questions