Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shing-Tung Yau

PhyloTransformer: A Discriminative Model for Mutation Prediction Based on a Multi-head Self-attention Mechanism


Nov 03, 2021
Yingying Wu, Shusheng Xu, Shing-Tung Yau, Yi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Laplacians, Riemannian Manifolds and their Machine-Learning


Jun 30, 2020
Yang-Hui He, Shing-Tung Yau

* 47+1 pages, 30 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AE-OT-GAN: Training GANs from data specific latent distribution


Jan 27, 2020
Dongsheng An, Yang Guo, Min Zhang, Xin Qi, Na Lei, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

Mode Collapse and Regularity of Optimal Transportation Maps


Feb 08, 2019
Na lei, Yang Guo, Dongsheng An, Xin Qi, Zhongxuan Luo, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

Latent Space Optimal Transport for Generative Models


Sep 16, 2018
Huidong Liu, Yang Guo, Na Lei, Zhixin Shu, Shing-Tung Yau, Dimitris Samaras, Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

Geometric Understanding of Deep Learning


May 31, 2018
Na Lei, Zhongxuan Luo, Shing-Tung Yau, David Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions

A Geometric View of Optimal Transportation and Generative Model


Dec 19, 2017
Na Lei, Kehua Su, Li Cui, Shing-Tung Yau, David Xianfeng Gu


  Access Paper or Ask Questions