Responsible Facial Recognition and Beyond

Sep 19, 2019
Yi Zeng, Enmeng Lu, Yinqian Sun, Ruochen Tian


  Access Model/Code and Paper
Linking Artificial Intelligence Principles

Dec 12, 2018
Yi Zeng, Enmeng Lu, Cunqing Huangfu

* AAAI Workshop on Artificial Intelligence Safety (AAAI-Safe AI 2019), 2019 

  Access Model/Code and Paper