Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Henrik Kretzschmar

Just Pick a Sign: Optimizing Deep Multitask Models with Gradient Sign Dropout


Oct 14, 2020
Zhao Chen, Jiquan Ngiam, Yanping Huang, Thang Luong, Henrik Kretzschmar, Yuning Chai, Dragomir Anguelov

* Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SoDA: Multi-Object Tracking with Soft Data Association


Aug 19, 2020
Wei-Chih Hung, Henrik Kretzschmar, Tsung-Yi Lin, Yuning Chai, Ruichi Yu, Ming-Hsuan Yang, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

SurfelGAN: Synthesizing Realistic Sensor Data for Autonomous Driving


May 08, 2020
Zhenpei Yang, Yuning Chai, Dragomir Anguelov, Yin Zhou, Pei Sun, Dumitru Erhan, Sean Rafferty, Henrik Kretzschmar

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset


Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark


Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions