Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Andreas Lugmayr

Normalizing Flow as a Flexible Fidelity Objective for Photo-Realistic Super-resolution


Nov 05, 2021
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Fisher Yu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* WACV 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Conditional Flow: A Unified Framework for Image Super-Resolution and Image Rescaling


Aug 11, 2021
Jingyun Liang, Andreas Lugmayr, Kai Zhang, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by ICCV2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/HCFlow 

  Access Paper or Ask Questions

DeFlow: Learning Complex Image Degradations from Unpaired Data with Conditional Flows


Jan 14, 2021
Valentin Wolf, Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

SRFlow: Learning the Super-Resolution Space with Normalizing Flow


Jun 25, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


Nov 19, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A N Rajagopalan, Nam Hyung Joon, Yu Seung Won, Guisik Kim, Dokyeong Kwon, Chih-Chung Hsu, Chia-Hsiang Lin, Yuanfei Huang, Xiaopeng Sun, Wen Lu, Jie Li, Xinbo Gao, Sefi Bell-Kligler


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning for Real-World Super-Resolution


Sep 20, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte

* To appear in the AIM 2019 workshop at ICCV. Includes supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions