Alert button
Picture for Xudong Liu

Xudong Liu

Alert button

LEOD: Label-Efficient Object Detection for Event Cameras

Nov 29, 2023
Ziyi Wu, Mathias Gehrig, Qing Lyu, Xudong Liu, Igor Gilitschenski

Viaarxiv icon

Code-Style In-Context Learning for Knowledge-Based Question Answering

Sep 09, 2023
Zhijie Nie, Richong Zhang, Zhongyuan Wang, Xudong Liu

Figure 1 for Code-Style In-Context Learning for Knowledge-Based Question Answering
Figure 2 for Code-Style In-Context Learning for Knowledge-Based Question Answering
Figure 3 for Code-Style In-Context Learning for Knowledge-Based Question Answering
Figure 4 for Code-Style In-Context Learning for Knowledge-Based Question Answering
Viaarxiv icon

Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition

Aug 19, 2023
Wenjie Yang, Yiyi Chen, Yan Li, Yanhua Cheng, Xudong Liu, Quan Chen, Han Li

Figure 1 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Figure 2 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Figure 3 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Figure 4 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Viaarxiv icon

The Algonauts Project 2023 Challenge: UARK-UAlbany Team Solution

Aug 01, 2023
Xuan-Bac Nguyen, Xudong Liu, Xin Li, Khoa Luu

Figure 1 for The Algonauts Project 2023 Challenge: UARK-UAlbany Team Solution
Figure 2 for The Algonauts Project 2023 Challenge: UARK-UAlbany Team Solution
Figure 3 for The Algonauts Project 2023 Challenge: UARK-UAlbany Team Solution
Figure 4 for The Algonauts Project 2023 Challenge: UARK-UAlbany Team Solution
Viaarxiv icon

EventCLIP: Adapting CLIP for Event-based Object Recognition

Jun 10, 2023
Ziyi Wu, Xudong Liu, Igor Gilitschenski

Figure 1 for EventCLIP: Adapting CLIP for Event-based Object Recognition
Figure 2 for EventCLIP: Adapting CLIP for Event-based Object Recognition
Figure 3 for EventCLIP: Adapting CLIP for Event-based Object Recognition
Figure 4 for EventCLIP: Adapting CLIP for Event-based Object Recognition
Viaarxiv icon

High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction from a Single Image

Apr 08, 2023
Tingting Liao, Xiaomei Zhang, Yuliang Xiu, Hongwei Yi, Xudong Liu, Guo-Jun Qi, Yong Zhang, Xuan Wang, Xiangyu Zhu, Zhen Lei

Figure 1 for High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction from a Single Image
Figure 2 for High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction from a Single Image
Figure 3 for High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction from a Single Image
Figure 4 for High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction from a Single Image
Viaarxiv icon

Reusing Deep Neural Network Models through Model Re-engineering

Apr 01, 2023
Binhang Qi, Hailong Sun, Xiang Gao, Hongyu Zhang, Zhaotian Li, Xudong Liu

Figure 1 for Reusing Deep Neural Network Models through Model Re-engineering
Figure 2 for Reusing Deep Neural Network Models through Model Re-engineering
Figure 3 for Reusing Deep Neural Network Models through Model Re-engineering
Figure 4 for Reusing Deep Neural Network Models through Model Re-engineering
Viaarxiv icon

Self-training through Classifier Disagreement for Cross-Domain Opinion Target Extraction

Feb 28, 2023
Kai Sun, Richong Zhang, Samuel Mensah, Nikolaos Aletras, Yongyi Mao, Xudong Liu

Figure 1 for Self-training through Classifier Disagreement for Cross-Domain Opinion Target Extraction
Figure 2 for Self-training through Classifier Disagreement for Cross-Domain Opinion Target Extraction
Figure 3 for Self-training through Classifier Disagreement for Cross-Domain Opinion Target Extraction
Figure 4 for Self-training through Classifier Disagreement for Cross-Domain Opinion Target Extraction
Viaarxiv icon

MorphGANFormer: Transformer-based Face Morphing and De-Morphing

Feb 18, 2023
Na Zhang, Xudong Liu, Xin Li, Guo-Jun Qi

Figure 1 for MorphGANFormer: Transformer-based Face Morphing and De-Morphing
Figure 2 for MorphGANFormer: Transformer-based Face Morphing and De-Morphing
Figure 3 for MorphGANFormer: Transformer-based Face Morphing and De-Morphing
Figure 4 for MorphGANFormer: Transformer-based Face Morphing and De-Morphing
Viaarxiv icon