Alert button
Picture for Xiujun Shu

Xiujun Shu

Alert button

Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos

Aug 29, 2023
Xiujun Shu, Wei Wen, Liangsheng Xu, Mingbao Lin, Ruizhi Qiao, Taian Guo, Hanjun Li, Bei Gan, Xiao Wang, Xing Sun

Figure 1 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Figure 2 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Figure 3 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Figure 4 for Unified and Dynamic Graph for Temporal Character Grouping in Long Videos
Viaarxiv icon

D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation

Aug 08, 2023
Hanjun Li, Xiujun Shu, Sunan He, Ruizhi Qiao, Wei Wen, Taian Guo, Bei Gan, Xing Sun

Figure 1 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Figure 2 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Figure 3 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Figure 4 for D3G: Exploring Gaussian Prior for Temporal Sentence Grounding with Glance Annotation
Viaarxiv icon

Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies

Mar 26, 2023
Bei Gan, Xiujun Shu, Ruizhi Qiao, Haoqian Wu, Keyu Chen, Hanjun Li, Bo Ren

Figure 1 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Figure 2 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Figure 3 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Figure 4 for Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-aware Trailers for Multi-modal Highlight Detection in Movies
Viaarxiv icon

See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval

Aug 26, 2022
Xiujun Shu, Wei Wen, Haoqian Wu, Keyu Chen, Yiran Song, Ruizhi Qiao, Bo Ren, Xiao Wang

Figure 1 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 2 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 3 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Figure 4 for See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
Viaarxiv icon

VLMAE: Vision-Language Masked Autoencoder

Aug 19, 2022
Sunan He, Taian Guo, Tao Dai, Ruizhi Qiao, Chen Wu, Xiujun Shu, Bo Ren

Figure 1 for VLMAE: Vision-Language Masked Autoencoder
Figure 2 for VLMAE: Vision-Language Masked Autoencoder
Figure 3 for VLMAE: Vision-Language Masked Autoencoder
Figure 4 for VLMAE: Vision-Language Masked Autoencoder
Viaarxiv icon

Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding

Aug 12, 2022
Xiujun Shu, Wei Wen, Taian Guo, Sunan He, Chen Wu, Ruizhi Qiao

Figure 1 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Figure 2 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Figure 3 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Figure 4 for Exploiting Feature Diversity for Make-up Temporal Video Grounding
Viaarxiv icon

Head and Body: Unified Detector and Graph Network for Person Search in Media

Nov 27, 2021
Xiujun Shu, Yusheng Tao, Ruizhi Qiao, Bo Ke, Wei Wen, Bo Ren

Figure 1 for Head and Body: Unified Detector and Graph Network for Person Search in Media
Figure 2 for Head and Body: Unified Detector and Graph Network for Person Search in Media
Figure 3 for Head and Body: Unified Detector and Graph Network for Person Search in Media
Figure 4 for Head and Body: Unified Detector and Graph Network for Person Search in Media
Viaarxiv icon

Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification

Nov 18, 2021
Xianghao Zang, Ge Li, Wei Gao, Xiujun Shu

Figure 1 for Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification
Figure 2 for Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification
Figure 3 for Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification
Figure 4 for Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification
Viaarxiv icon

Learning to Disentangle Scenes for Person Re-identification

Nov 10, 2021
Xianghao Zang, Ge Li, Wei Gao, Xiujun Shu

Figure 1 for Learning to Disentangle Scenes for Person Re-identification
Figure 2 for Learning to Disentangle Scenes for Person Re-identification
Figure 3 for Learning to Disentangle Scenes for Person Re-identification
Figure 4 for Learning to Disentangle Scenes for Person Re-identification
Viaarxiv icon