Alert button
Picture for Xinyun Chen

Xinyun Chen

Alert button

A Human-Inspired Reading Agent with Gist Memory of Very Long Contexts

Feb 15, 2024
Kuang-Huei Lee, Xinyun Chen, Hiroki Furuta, John Canny, Ian Fischer

Viaarxiv icon

Transformers Can Achieve Length Generalization But Not Robustly

Feb 14, 2024
Yongchao Zhou, Uri Alon, Xinyun Chen, Xuezhi Wang, Rishabh Agarwal, Denny Zhou

Viaarxiv icon

Premise Order Matters in Reasoning with Large Language Models

Feb 14, 2024
Xinyun Chen, Ryan A. Chi, Xuezhi Wang, Denny Zhou

Viaarxiv icon

Self-Discover: Large Language Models Self-Compose Reasoning Structures

Feb 06, 2024
Pei Zhou, Jay Pujara, Xiang Ren, Xinyun Chen, Heng-Tze Cheng, Quoc V. Le, Ed H. Chi, Denny Zhou, Swaroop Mishra, Huaixiu Steven Zheng

Viaarxiv icon

Chain of Code: Reasoning with a Language Model-Augmented Code Emulator

Dec 08, 2023
Chengshu Li, Jacky Liang, Andy Zeng, Xinyun Chen, Karol Hausman, Dorsa Sadigh, Sergey Levine, Li Fei-Fei, Fei Xia, Brian Ichter

Viaarxiv icon

Universal Self-Consistency for Large Language Model Generation

Nov 29, 2023
Xinyun Chen, Renat Aksitov, Uri Alon, Jie Ren, Kefan Xiao, Pengcheng Yin, Sushant Prakash, Charles Sutton, Xuezhi Wang, Denny Zhou

Viaarxiv icon

Steady-State Analysis and Online Learning for Queues with Hawkes Arrivals

Nov 13, 2023
Xinyun Chen, Guiyu Hong

Viaarxiv icon

Steady-State Analysis of Queues with Hawkes Arrival and Its Application to Online Learning for Hawkes Queues

Nov 05, 2023
Xinyun Chen, Guiyu Hong

Viaarxiv icon

Large Language Models can Learn Rules

Oct 10, 2023
Zhaocheng Zhu, Yuan Xue, Xinyun Chen, Denny Zhou, Jian Tang, Dale Schuurmans, Hanjun Dai

Figure 1 for Large Language Models can Learn Rules
Figure 2 for Large Language Models can Learn Rules
Figure 3 for Large Language Models can Learn Rules
Figure 4 for Large Language Models can Learn Rules
Viaarxiv icon

Take a Step Back: Evoking Reasoning via Abstraction in Large Language Models

Oct 09, 2023
Huaixiu Steven Zheng, Swaroop Mishra, Xinyun Chen, Heng-Tze Cheng, Ed H. Chi, Quoc V Le, Denny Zhou

Figure 1 for Take a Step Back: Evoking Reasoning via Abstraction in Large Language Models
Figure 2 for Take a Step Back: Evoking Reasoning via Abstraction in Large Language Models
Figure 3 for Take a Step Back: Evoking Reasoning via Abstraction in Large Language Models
Figure 4 for Take a Step Back: Evoking Reasoning via Abstraction in Large Language Models
Viaarxiv icon