Alert button
Picture for Guoqing Du

Guoqing Du

Alert button

PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Zhishuai Li, Xiang Wang, Jingjing Zhao, Sun Yang, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Bin Zhang, Yuxiao Ye, Ziyue Li, Rui Zhao, Hangyu Mao

Figure 1 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 2 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 3 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 4 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Viaarxiv icon

Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Bin Zhang, Yuxiao Ye, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Zhishuai Li, Sun Yang, Chi Harold Liu, Rui Zhao, Ziyue Li, Hangyu Mao

Figure 1 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Figure 2 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Figure 3 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Figure 4 for Benchmarking the Text-to-SQL Capability of Large Language Models: A Comprehensive Evaluation
Viaarxiv icon

VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Zhishuai Li, Ziyue Li, Xiaoru Hu, Guoqing Du, Yunhao Nie, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao

Figure 1 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Figure 2 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Figure 3 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Figure 4 for VisionTraj: A Noise-Robust Trajectory Recovery Framework based on Large-scale Camera Network
Viaarxiv icon

TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Yilun Kong, Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Tianpeng Bao, Shiwei Shi, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Hangyu Mao, Ziyue Li, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Viaarxiv icon

TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Zhiwei Xu, Tianpeng Bao, Guoqing Du, Shiwei Shi, Hangyu Mao, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 2 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 3 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 4 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Viaarxiv icon