Alert button
Picture for Mao Ye

Mao Ye

Alert button

Source-Free Domain Adaptation with Frozen Multimodal Foundation Model

Nov 27, 2023
Song Tang, Wenxin Su, Mao Ye, Xiatian Zhu

Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Transformer based Video Compression Framework

Sep 21, 2023
Yanbo Gao, Wenjia Huang, Shuai Li, Hui Yuan, Mao Ye, Siwei Ma

Figure 1 for Spatial-Temporal Transformer based Video Compression Framework
Figure 2 for Spatial-Temporal Transformer based Video Compression Framework
Figure 3 for Spatial-Temporal Transformer based Video Compression Framework
Figure 4 for Spatial-Temporal Transformer based Video Compression Framework
Viaarxiv icon

MSMix:An Interpolation-Based Text Data Augmentation Method Manifold Swap Mixup

May 31, 2023
Mao Ye, Haitao Wang, Zheqian Chen

Figure 1 for MSMix:An Interpolation-Based Text Data Augmentation Method Manifold Swap Mixup
Figure 2 for MSMix:An Interpolation-Based Text Data Augmentation Method Manifold Swap Mixup
Figure 3 for MSMix:An Interpolation-Based Text Data Augmentation Method Manifold Swap Mixup
Figure 4 for MSMix:An Interpolation-Based Text Data Augmentation Method Manifold Swap Mixup
Viaarxiv icon

Efficient Transformer-based 3D Object Detection with Dynamic Token Halting

Mar 09, 2023
Mao Ye, Gregory P. Meyer, Yuning Chai, Qiang Liu

Figure 1 for Efficient Transformer-based 3D Object Detection with Dynamic Token Halting
Figure 2 for Efficient Transformer-based 3D Object Detection with Dynamic Token Halting
Figure 3 for Efficient Transformer-based 3D Object Detection with Dynamic Token Halting
Figure 4 for Efficient Transformer-based 3D Object Detection with Dynamic Token Halting
Viaarxiv icon

Bit Allocation using Optimization

Sep 20, 2022
Tongda Xu, Han Gao, Chenjian Gao, Jinyong Pi, Yanghao Li, Yuanyuan Wang, Ziyu Zhu, Dailan He, Mao Ye, Hongwei Qin, Yan Wang

Figure 1 for Bit Allocation using Optimization
Figure 2 for Bit Allocation using Optimization
Figure 3 for Bit Allocation using Optimization
Figure 4 for Bit Allocation using Optimization
Viaarxiv icon

BOME! Bilevel Optimization Made Easy: A Simple First-Order Approach

Sep 19, 2022
Mao Ye, Bo Liu, Stephen Wright, Peter Stone, Qiang Liu

Figure 1 for BOME! Bilevel Optimization Made Easy: A Simple First-Order Approach
Figure 2 for BOME! Bilevel Optimization Made Easy: A Simple First-Order Approach
Figure 3 for BOME! Bilevel Optimization Made Easy: A Simple First-Order Approach
Figure 4 for BOME! Bilevel Optimization Made Easy: A Simple First-Order Approach
Viaarxiv icon

First Hitting Diffusion Models

Sep 02, 2022
Mao Ye, Lemeng Wu, Qiang Liu

Figure 1 for First Hitting Diffusion Models
Figure 2 for First Hitting Diffusion Models
Figure 3 for First Hitting Diffusion Models
Figure 4 for First Hitting Diffusion Models
Viaarxiv icon

Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems

Sep 02, 2022
Mao Ye, Ruichen Jiang, Haoxiang Wang, Dhruv Choudhary, Xiaocong Du, Bhargav Bhushanam, Aryan Mokhtari, Arun Kejariwal, Qiang Liu

Figure 1 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Figure 2 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Figure 3 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Figure 4 for Future Gradient Descent for Adapting the Temporal Shifting Data Distribution in Online Recommendation Systems
Viaarxiv icon

Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges

Sep 02, 2022
Lemeng Wu, Chengyue Gong, Xingchao Liu, Mao Ye, Qiang Liu

Figure 1 for Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges
Figure 2 for Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges
Figure 3 for Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges
Figure 4 for Diffusion-based Molecule Generation with Informative Prior Bridges
Viaarxiv icon

Let us Build Bridges: Understanding and Extending Diffusion Generative Models

Aug 31, 2022
Xingchao Liu, Lemeng Wu, Mao Ye, Qiang Liu

Figure 1 for Let us Build Bridges: Understanding and Extending Diffusion Generative Models
Figure 2 for Let us Build Bridges: Understanding and Extending Diffusion Generative Models
Figure 3 for Let us Build Bridges: Understanding and Extending Diffusion Generative Models
Figure 4 for Let us Build Bridges: Understanding and Extending Diffusion Generative Models
Viaarxiv icon