Alert button
Picture for Qi Qian

Qi Qian

Alert button

mPLUG-PaperOwl: Scientific Diagram Analysis with the Multimodal Large Language Model

Nov 30, 2023
Anwen Hu, Yaya Shi, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Qinghao Ye, Ming Yan, Chenliang Li, Qi Qian, Ji Zhang, Fei Huang

Viaarxiv icon

Stable Cluster Discrimination for Deep Clustering

Nov 24, 2023
Qi Qian

Viaarxiv icon

mPLUG-Owl2: Revolutionizing Multi-modal Large Language Model with Modality Collaboration

Nov 09, 2023
Qinghao Ye, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Anwen Hu, Haowei Liu, Qi Qian, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Intra-Modal Proxy Learning for Zero-Shot Visual Categorization with CLIP

Oct 30, 2023
Qi Qian, Yuanhong Xu, Juhua Hu

Viaarxiv icon

UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model

Oct 08, 2023
Jiabo Ye, Anwen Hu, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Guohai Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Qi Qian, Ji Zhang, Qin Jin, Liang He, Xin Alex Lin, Fei Huang

Figure 1 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 2 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 3 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Figure 4 for UReader: Universal OCR-free Visually-situated Language Understanding with Multimodal Large Language Model
Viaarxiv icon

Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval

Jun 15, 2023
Yuqi Zhang, Qi Qian, Hongsong Wang, Chong Liu, Weihua Chen, Fan Wang

Figure 1 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Figure 2 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Figure 3 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Figure 4 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Viaarxiv icon

Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks

Jun 07, 2023
Haiyang Xu, Qinghao Ye, Xuan Wu, Ming Yan, Yuan Miao, Jiabo Ye, Guohai Xu, Anwen Hu, Yaya Shi, Guangwei Xu, Chenliang Li, Qi Qian, Maofei Que, Ji Zhang, Xiao Zeng, Fei Huang

Figure 1 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Figure 2 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Figure 3 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Figure 4 for Youku-mPLUG: A 10 Million Large-scale Chinese Video-Language Dataset for Pre-training and Benchmarks
Viaarxiv icon

ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human

Apr 28, 2023
Junfeng Tian, Hehong Chen, Guohai Xu, Ming Yan, Xing Gao, Jianhai Zhang, Chenliang Li, Jiayi Liu, Wenshen Xu, Haiyang Xu, Qi Qian, Wei Wang, Qinghao Ye, Jiejing Zhang, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 2 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 3 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 4 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Viaarxiv icon