Alert button
Picture for Xiaocheng Tang

Xiaocheng Tang

Alert button

Golfer: Trajectory Prediction with Masked Goal Conditioning MnM Network

Jul 02, 2022
Xiaocheng Tang, Soheil Sadeghi Eshkevari, Haoyu Chen, Weidan Wu, Wei Qian, Xiaoming Wang

Figure 1 for Golfer: Trajectory Prediction with Masked Goal Conditioning MnM Network
Viaarxiv icon

Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace

Feb 10, 2022
Soheil Sadeghi Eshkevari, Xiaocheng Tang, Zhiwei Qin, Jinhan Mei, Cheng Zhang, Qianying Meng, Jia Xu

Figure 1 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Figure 2 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Figure 3 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Figure 4 for Reinforcement Learning in the Wild: Scalable RL Dispatching Algorithm Deployed in Ridehailing Marketplace
Viaarxiv icon

RANK-NOSH: Efficient Predictor-Based Architecture Search via Non-Uniform Successive Halving

Aug 18, 2021
Ruochen Wang, Xiangning Chen, Minhao Cheng, Xiaocheng Tang, Cho-Jui Hsieh

Figure 1 for RANK-NOSH: Efficient Predictor-Based Architecture Search via Non-Uniform Successive Halving
Figure 2 for RANK-NOSH: Efficient Predictor-Based Architecture Search via Non-Uniform Successive Halving
Figure 3 for RANK-NOSH: Efficient Predictor-Based Architecture Search via Non-Uniform Successive Halving
Figure 4 for RANK-NOSH: Efficient Predictor-Based Architecture Search via Non-Uniform Successive Halving
Viaarxiv icon

Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS

Aug 10, 2021
Ruochen Wang, Minhao Cheng, Xiangning Chen, Xiaocheng Tang, Cho-Jui Hsieh

Figure 1 for Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS
Figure 2 for Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS
Figure 3 for Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS
Figure 4 for Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS
Viaarxiv icon

A Deep Value-network Based Approach for Multi-Driver Order Dispatching

Jun 08, 2021
Xiaocheng Tang, Zhiwei Qin, Fan Zhang, Zhaodong Wang, Zhe Xu, Yintai Ma, Hongtu Zhu, Jieping Ye

Figure 1 for A Deep Value-network Based Approach for Multi-Driver Order Dispatching
Figure 2 for A Deep Value-network Based Approach for Multi-Driver Order Dispatching
Figure 3 for A Deep Value-network Based Approach for Multi-Driver Order Dispatching
Figure 4 for A Deep Value-network Based Approach for Multi-Driver Order Dispatching
Viaarxiv icon

Value Function is All You Need: A Unified Learning Framework for Ride Hailing Platforms

Jun 04, 2021
Xiaocheng Tang, Fan Zhang, Zhiwei Qin, Yansheng Wang, Dingyuan Shi, Bingchen Song, Yongxin Tong, Hongtu Zhu, Jieping Ye

Figure 1 for Value Function is All You Need: A Unified Learning Framework for Ride Hailing Platforms
Figure 2 for Value Function is All You Need: A Unified Learning Framework for Ride Hailing Platforms
Figure 3 for Value Function is All You Need: A Unified Learning Framework for Ride Hailing Platforms
Figure 4 for Value Function is All You Need: A Unified Learning Framework for Ride Hailing Platforms
Viaarxiv icon

Measuring Sample Efficiency and Generalization in Reinforcement Learning Benchmarks: NeurIPS 2020 Procgen Benchmark

Mar 29, 2021
Sharada Mohanty, Jyotish Poonganam, Adrien Gaidon, Andrey Kolobov, Blake Wulfe, Dipam Chakraborty, Gražvydas Šemetulskis, João Schapke, Jonas Kubilius, Jurgis Pašukonis, Linas Klimas, Matthew Hausknecht, Patrick MacAlpine, Quang Nhat Tran, Thomas Tumiel, Xiaocheng Tang, Xinwei Chen, Christopher Hesse, Jacob Hilton, William Hebgen Guss, Sahika Genc, John Schulman, Karl Cobbe

Figure 1 for Measuring Sample Efficiency and Generalization in Reinforcement Learning Benchmarks: NeurIPS 2020 Procgen Benchmark
Figure 2 for Measuring Sample Efficiency and Generalization in Reinforcement Learning Benchmarks: NeurIPS 2020 Procgen Benchmark
Figure 3 for Measuring Sample Efficiency and Generalization in Reinforcement Learning Benchmarks: NeurIPS 2020 Procgen Benchmark
Figure 4 for Measuring Sample Efficiency and Generalization in Reinforcement Learning Benchmarks: NeurIPS 2020 Procgen Benchmark
Viaarxiv icon

Real-world Ride-hailing Vehicle Repositioning using Deep Reinforcement Learning

Mar 08, 2021
Yan Jiao, Xiaocheng Tang, Zhiwei Qin, Shuaiji Li, Fan Zhang, Hongtu Zhu, Jieping Ye

Figure 1 for Real-world Ride-hailing Vehicle Repositioning using Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Real-world Ride-hailing Vehicle Repositioning using Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Real-world Ride-hailing Vehicle Repositioning using Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Real-world Ride-hailing Vehicle Repositioning using Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

DrNAS: Dirichlet Neural Architecture Search

Jun 19, 2020
Xiangning Chen, Ruochen Wang, Minhao Cheng, Xiaocheng Tang, Cho-Jui Hsieh

Figure 1 for DrNAS: Dirichlet Neural Architecture Search
Figure 2 for DrNAS: Dirichlet Neural Architecture Search
Figure 3 for DrNAS: Dirichlet Neural Architecture Search
Figure 4 for DrNAS: Dirichlet Neural Architecture Search
Viaarxiv icon