Alert button
Picture for Xiangru Lian

Xiangru Lian

Alert button

E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles

Jun 05, 2022
Zhenyu Hu, Zhenyu Wu, Pengcheng Pi, Yunhe Xue, Jiayi Shen, Jianchao Tan, Xiangru Lian, Zhangyang Wang, Ji Liu

Figure 1 for E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles
Figure 2 for E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles
Figure 3 for E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles
Figure 4 for E^2VTS: Energy-Efficient Video Text Spotting from Unmanned Aerial Vehicles
Viaarxiv icon

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters

Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu

Figure 1 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 2 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 3 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 4 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Viaarxiv icon

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters

Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu

Figure 1 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 2 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 3 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 4 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Viaarxiv icon

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations

Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang

Figure 1 for BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations
Figure 2 for BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations
Figure 3 for BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations
Figure 4 for BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations
Viaarxiv icon

DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning

Jun 11, 2021
Daochen Zha, Jingru Xie, Wenye Ma, Sheng Zhang, Xiangru Lian, Xia Hu, Ji Liu

Figure 1 for DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed

Feb 04, 2021
Hanlin Tang, Shaoduo Gan, Ammar Ahmad Awan, Samyam Rajbhandari, Conglong Li, Xiangru Lian, Ji Liu, Ce Zhang, Yuxiong He

Figure 1 for 1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed
Figure 2 for 1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed
Figure 3 for 1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed
Figure 4 for 1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed
Viaarxiv icon

APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm

Aug 28, 2020
Hanlin Tang, Shaoduo Gan, Samyam Rajbhandari, Xiangru Lian, Ji Liu, Yuxiong He, Ce Zhang

Figure 1 for APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm
Figure 2 for APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm
Figure 3 for APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm
Figure 4 for APMSqueeze: A Communication Efficient Adam-Preconditioned Momentum SGD Algorithm
Viaarxiv icon