Alert button
Picture for Yulong Wang

Yulong Wang

Alert button

Is it Possible to Edit Large Language Models Robustly?

Feb 08, 2024
Xinbei Ma, Tianjie Ju, Jiyang Qiu, Zhuosheng Zhang, Hai Zhao, Lifeng Liu, Yulong Wang

Viaarxiv icon

New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis

May 03, 2023
Yulong Wang, Tianxiang Li, Shenghong Li, Xin Yuan, Wei Ni

Figure 1 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Figure 2 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Figure 3 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Figure 4 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey

Mar 11, 2023
Yulong Wang, Tong Sun, Shenghong Li, Xin Yuan, Wei Ni, Ekram Hossain, H. Vincent Poor

Figure 1 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Figure 2 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Figure 3 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Figure 4 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Viaarxiv icon

Double Graphs Regularized Multi-view Subspace Clustering

Sep 30, 2022
Longlong Chen, Yulong Wang, Youheng Liu, Yutao Hu, Libin Wang

Figure 1 for Double Graphs Regularized Multi-view Subspace Clustering
Figure 2 for Double Graphs Regularized Multi-view Subspace Clustering
Figure 3 for Double Graphs Regularized Multi-view Subspace Clustering
Figure 4 for Double Graphs Regularized Multi-view Subspace Clustering
Viaarxiv icon

Global Weighted Tensor Nuclear Norm for Tensor Robust Principal Component Analysis

Sep 28, 2022
Libin Wang, Yulong Wang, Shiyuan Wang, Youheng Liu, Yutao Hu, Longlong Chen, Hong Chen

Figure 1 for Global Weighted Tensor Nuclear Norm for Tensor Robust Principal Component Analysis
Figure 2 for Global Weighted Tensor Nuclear Norm for Tensor Robust Principal Component Analysis
Figure 3 for Global Weighted Tensor Nuclear Norm for Tensor Robust Principal Component Analysis
Figure 4 for Global Weighted Tensor Nuclear Norm for Tensor Robust Principal Component Analysis
Viaarxiv icon

Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models

Aug 19, 2022
Yulong Wang, Minghui Zhao, Shenghong Li, Xin Yuan, Wei Ni

Figure 1 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Figure 2 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Figure 3 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Figure 4 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Viaarxiv icon

Error-based Knockoffs Inference for Controlled Feature Selection

Mar 09, 2022
Xuebin Zhao, Hong Chen, Yingjie Wang, Weifu Li, Tieliang Gong, Yulong Wang, Feng Zheng

Figure 1 for Error-based Knockoffs Inference for Controlled Feature Selection
Figure 2 for Error-based Knockoffs Inference for Controlled Feature Selection
Figure 3 for Error-based Knockoffs Inference for Controlled Feature Selection
Figure 4 for Error-based Knockoffs Inference for Controlled Feature Selection
Viaarxiv icon

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters

Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu

Figure 1 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 2 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 3 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 4 for Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Viaarxiv icon

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters

Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu

Figure 1 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 2 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 3 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Figure 4 for Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters
Viaarxiv icon