Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yulong Wang

Yulong Wang

Shandong University of Science and Technology

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Three-dimensional Cooperative Localization of Commercial-Off-The-Shelf Sensors


Nov 03, 2021
Yulong Wang, Shenghong Li, Wei Ni, David Abbott, Mark Johnson, Guangyu Pei, Mark Hedley

* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mengzi: Towards Lightweight yet Ingenious Pre-trained Models for Chinese


Oct 14, 2021
Zhuosheng Zhang, Hanqing Zhang, Keming Chen, Yuhang Guo, Jingyun Hua, Yulong Wang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Analyzing Adversarial Robustness of Deep Neural Networks in Pixel Space: a Semantic Perspective


Jun 18, 2021
Lina Wang, Xingshu Chen, Yulong Wang, Yawei Yue, Yi Zhu, Xuemei Zeng, Wei Wang

* 13 pages, 6figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Segmentation by Improved Generative Adversarial Networks


Apr 20, 2021
ZengShun Zhaoa, Yulong Wang, Ke Liu, Haoran Yang, Qian Sun, Heng Qiao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1802.07934 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-induced obstacle attraction and repulsion during dynamic locomotion


Mar 15, 2021
Yuanfeng Han, Ratan Othayoth, Yulong Wang, Chun-Cheng Hsu, Rafael de la Tijera Obert, Evains Francois, Chen Li


  Access Paper or Ask Questions

Data-Free Adversarial Perturbations for Practical Black-Box Attack


Mar 03, 2020
ZhaoXin Huan, Yulong Wang, Xiaolu Zhang, Lin Shang, Chilin Fu, Jun Zhou


  Access Paper or Ask Questions

6D Object Pose Regression via Supervised Learning on Point Clouds


Jan 24, 2020
Ge Gao, Mikko Lauri, Yulong Wang, Xiaolin Hu, Jianwei Zhang, Simone Frintrop


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Disentanglement of Neural Networks by Extracting Class-Specific Subnetwork


Oct 07, 2019
Yulong Wang, Xiaolin Hu, Hang Su

* Accepted to 2019 ICCV Workshop on Interpreting and Explaining Visual Artificial Intelligence Models 

  Access Paper or Ask Questions

Pruning from Scratch


Sep 27, 2019
Yulong Wang, Xiaolu Zhang, Lingxi Xie, Jun Zhou, Hang Su, Bo Zhang, Xiaolin Hu

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Modal Regression based Atomic Representation for Robust Face Recognition


Nov 05, 2017
Yulong Wang, Yuan Yan Tang, Luoqing Li, Hong Chen

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions