Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Neural Rendering Framework for Free-Viewpoint Relighting

Nov 26, 2019
Zhang Chen, Anpei Chen, Guli Zhang, Chengyuan Wang, Yu Ji, Kiriakos N. Kutulakos, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Non-Lambertian Surface Shape and Reflectance Reconstruction Using Concentric Multi-Spectral Light Field

Apr 19, 2019
Mingyuan Zhou, Yu Ji, Yuqi Ding, Jinwei Ye, S. Susan Young, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

PIV-Based 3D Fluid Flow Reconstruction Using Light Field Camera

Apr 15, 2019
Zhong Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Hao Sheng, Jingyi Yu

* 10 pages, 11 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

3D Face Reconstruction Using Color Photometric Stereo with Uncalibrated Near Point Lights

Apr 04, 2019
Zhang Chen, Yu Ji, Mingyuan Zhou, Sing Bing Kang, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

FPSA: A Full System Stack Solution for Reconfigurable ReRAM-based NN Accelerator Architecture

Jan 28, 2019
Yu Ji, Youyang Zhang, Xinfeng Xie, Shuangchen Li, Peiqi Wang, Xing Hu, Youhui Zhang, Yuan Xie

* Accepted by ASPLOS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

QGAN: Quantized Generative Adversarial Networks

Jan 24, 2019
Peiqi Wang, Dongsheng Wang, Yu Ji, Xinfeng Xie, Haoxuan Song, XuXin Liu, Yongqiang Lyu, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Programmable Neural Network Trojan for Pre-Trained Feature Extractor

Jan 23, 2019
Yu Ji, Zixin Liu, Xing Hu, Peiqi Wang, Youhui Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Crossbar-aware neural network pruning

Jul 25, 2018
Ling Liang, Lei Deng, Yueling Zeng, Xing Hu, Yu Ji, Xin Ma, Guoqi Li, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Robust 3D Human Motion Reconstruction Via Dynamic Template Construction

Jan 31, 2018
Zhong Li, Yu Ji, Wei Yang, Jinwei Ye, Jingyi Yu

* 3DV 2017 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Neural Networks and Neuromorphic Hardware with A Neural Network Compiler

Jan 18, 2018
Yu Ji, YouHui Zhang, WenGuang Chen, Yuan Xie

* Accepted by ASPLOS 2018 

  Access Paper or Ask Questions