Alert button
Picture for Zhen Gao

Zhen Gao

Alert button

Block-Sparse Tensor Recovery

Feb 04, 2024
Liyang Lu, Zhaocheng Wang, Zhen Gao, Sheng Chen, H. Vincent Poor

Viaarxiv icon

AI Empowered Channel Semantic Acquisition for 6G Integrated Sensing and Communication Networks

Jan 17, 2024
Yifei Zhang, Zhen Gao, Jingjing Zhao, Ziming He, Yunsheng Zhang, Chen Lu, Pei Xiao

Viaarxiv icon

Near-Space Communications: The Last Piece of 6G Space-Air-Ground-Sea Integrated Network Puzzle

Dec 30, 2023
Hongshan Liu, Tong Qin, Zhen Gao, Keke Ying, Ziwei Wan, Jingjing Zhao, Rui Na, Zhongxiang Li, Gaojie Chen, Chun Hu, Ruiqi Liu, Yikun Mei, Tuan Li, Tianqi Mao, Shuo Wang, Dezhi Zheng

Viaarxiv icon

AFDM-SCMA: A Promising Waveform for Massive Connectivity over High Mobility Channels

Dec 18, 2023
Qu Luo, Pei Xiao, Zilong Liu, Ziwei Wan, Thomos, Nikolaos, Zhen Gao, Ziming He

Viaarxiv icon

Compressive Sensing-Based Grant-Free Massive Access for 6G Massive Communication

Nov 12, 2023
Zhen Gao, Malong Ke, Yikun Mei, Li Qiao, Sheng Chen, Derrick Wing Kwan Ng, H. Vincent Poor

Viaarxiv icon

DPSS-based Codebook Design for Near-Field XL-MIMO Channel Estimation

Oct 27, 2023
Shicong Liu, Xianghao Yu, Zhen Gao, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Transformer-based Joint Source Channel Coding for Textual Semantic Communication

Jul 23, 2023
Shicong Liu, Zhen Gao, Gaojie Chen, Yu Su, Lu Peng

Figure 1 for Transformer-based Joint Source Channel Coding for Textual Semantic Communication
Figure 2 for Transformer-based Joint Source Channel Coding for Textual Semantic Communication
Figure 3 for Transformer-based Joint Source Channel Coding for Textual Semantic Communication
Figure 4 for Transformer-based Joint Source Channel Coding for Textual Semantic Communication
Viaarxiv icon

Hybrid Knowledge-Data Driven Channel Semantic Acquisition and Beamforming for Cell-Free Massive MIMO

Jul 21, 2023
Zhen Gao, Shicong Liu, Yu Su, Zhongxiang Li, Dezhi Zheng

Figure 1 for Hybrid Knowledge-Data Driven Channel Semantic Acquisition and Beamforming for Cell-Free Massive MIMO
Figure 2 for Hybrid Knowledge-Data Driven Channel Semantic Acquisition and Beamforming for Cell-Free Massive MIMO
Figure 3 for Hybrid Knowledge-Data Driven Channel Semantic Acquisition and Beamforming for Cell-Free Massive MIMO
Figure 4 for Hybrid Knowledge-Data Driven Channel Semantic Acquisition and Beamforming for Cell-Free Massive MIMO
Viaarxiv icon

Sensing User's Activity, Channel, and Location with Near-Field Extra-Large-Scale MIMO

Jul 20, 2023
Li Qiao, Anwen Liao, Zhuoran Li, Hua Wang, Zhen Gao, Xiang Gao, Yu Su, Pei Xiao, Li You, Derrick Wing Kwan Ng

Figure 1 for Sensing User's Activity, Channel, and Location with Near-Field Extra-Large-Scale MIMO
Figure 2 for Sensing User's Activity, Channel, and Location with Near-Field Extra-Large-Scale MIMO
Figure 3 for Sensing User's Activity, Channel, and Location with Near-Field Extra-Large-Scale MIMO
Figure 4 for Sensing User's Activity, Channel, and Location with Near-Field Extra-Large-Scale MIMO
Viaarxiv icon