Alert button
Picture for Ruoyu Zhang

Ruoyu Zhang

Alert button

corresponding author

FlightLLM: Efficient Large Language Model Inference with a Complete Mapping Flow on FPGAs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Shulin Zeng, Jun Liu, Guohao Dai, Xinhao Yang, Tianyu Fu, Hongyi Wang, Wenheng Ma, Hanbo Sun, Shiyao Li, Zixiao Huang, Yadong Dai, Jintao Li, Zehao Wang, Ruoyu Zhang, Kairui Wen, Xuefei Ning, Yu Wang

Viaarxiv icon

Integrated Sensing and Communication with Massive MIMO: A Unified Tensor Approach for Channel and Target Parameter Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Ruoyu Zhang, Lei Cheng, Shuai Wang, Yi Lou, Yulong Gao, Wen Wu, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

LLMaAA: Making Large Language Models as Active Annotators

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Ruoyu Zhang, Yanzeng Li, Yongliang Ma, Ming Zhou, Lei Zou

Viaarxiv icon

Pairwise Proximal Policy Optimization: Harnessing Relative Feedback for LLM Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Tianhao Wu, Banghua Zhu, Ruoyu Zhang, Zhaojin Wen, Kannan Ramchandran, Jiantao Jiao

Viaarxiv icon

Two is Better Than One: Answering Complex Questions by Multiple Knowledge Sources with Generalized Links

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Minhao Zhang, Yongliang Ma, Yanzeng Li, Ruoyu Zhang, Lei Zou, Ming Zhou

Viaarxiv icon

ILCAS: Imitation Learning-Based Configuration-Adaptive Streaming for Live Video Analytics with Cross-Camera Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Duo Wu, Dayou Zhang, Miao Zhang, Ruoyu Zhang, Fangxin Wang, Shuguang Cui

Figure 1 for ILCAS: Imitation Learning-Based Configuration-Adaptive Streaming for Live Video Analytics with Cross-Camera Collaboration
Figure 2 for ILCAS: Imitation Learning-Based Configuration-Adaptive Streaming for Live Video Analytics with Cross-Camera Collaboration
Figure 3 for ILCAS: Imitation Learning-Based Configuration-Adaptive Streaming for Live Video Analytics with Cross-Camera Collaboration
Figure 4 for ILCAS: Imitation Learning-Based Configuration-Adaptive Streaming for Live Video Analytics with Cross-Camera Collaboration
Viaarxiv icon

Improving Spherical Image Resampling through Viewport-Adaptivity

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Andy Regensky, Viktoria Heimann, Ruoyu Zhang, André Kaup

Figure 1 for Improving Spherical Image Resampling through Viewport-Adaptivity
Figure 2 for Improving Spherical Image Resampling through Viewport-Adaptivity
Figure 3 for Improving Spherical Image Resampling through Viewport-Adaptivity
Figure 4 for Improving Spherical Image Resampling through Viewport-Adaptivity
Viaarxiv icon

Scale-Semantic Joint Decoupling Network for Image-text Retrieval in Remote Sensing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2022
Chengyu Zheng, Ning song, Ruoyu Zhang, Lei Huang, Zhiqiang Wei, Jie Nie

Figure 1 for Scale-Semantic Joint Decoupling Network for Image-text Retrieval in Remote Sensing
Figure 2 for Scale-Semantic Joint Decoupling Network for Image-text Retrieval in Remote Sensing
Figure 3 for Scale-Semantic Joint Decoupling Network for Image-text Retrieval in Remote Sensing
Figure 4 for Scale-Semantic Joint Decoupling Network for Image-text Retrieval in Remote Sensing
Viaarxiv icon

Crake: Causal-Enhanced Table-Filler for Question Answering over Large Scale Knowledge Base

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2022
Minhao Zhang, Ruoyu Zhang, Yanzeng Li, Lei Zou

Figure 1 for Crake: Causal-Enhanced Table-Filler for Question Answering over Large Scale Knowledge Base
Figure 2 for Crake: Causal-Enhanced Table-Filler for Question Answering over Large Scale Knowledge Base
Figure 3 for Crake: Causal-Enhanced Table-Filler for Question Answering over Large Scale Knowledge Base
Figure 4 for Crake: Causal-Enhanced Table-Filler for Question Answering over Large Scale Knowledge Base
Viaarxiv icon

MedDialog: A Large-scale Medical Dialogue Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2020
Shu Chen, Zeqian Ju, Xiangyu Dong, Hongchao Fang, Sicheng Wang, Yue Yang, Jiaqi Zeng, Ruisi Zhang, Ruoyu Zhang, Meng Zhou, Penghui Zhu, Pengtao Xie

Figure 1 for MedDialog: A Large-scale Medical Dialogue Dataset
Figure 2 for MedDialog: A Large-scale Medical Dialogue Dataset
Figure 3 for MedDialog: A Large-scale Medical Dialogue Dataset
Figure 4 for MedDialog: A Large-scale Medical Dialogue Dataset
Viaarxiv icon