Alert button
Picture for Tunhou Zhang

Tunhou Zhang

Alert button

Peeking Behind the Curtains of Residual Learning

Feb 13, 2024
Tunhou Zhang, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Viaarxiv icon

DistDNAS: Search Efficient Feature Interactions within 2 Hours

Nov 01, 2023
Tunhou Zhang, Wei Wen, Igor Fedorov, Xi Liu, Buyun Zhang, Fangqiu Han, Wen-Yen Chen, Yiping Han, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Viaarxiv icon

Farthest Greedy Path Sampling for Two-shot Recommender Search

Oct 31, 2023
Yufan Cao, Tunhou Zhang, Wei Wen, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Viaarxiv icon

LISSNAS: Locality-based Iterative Search Space Shrinkage for Neural Architecture Search

Jul 06, 2023
Bhavna Gopal, Arjun Sridhar, Tunhou Zhang, Yiran Chen

Figure 1 for LISSNAS: Locality-based Iterative Search Space Shrinkage for Neural Architecture Search
Figure 2 for LISSNAS: Locality-based Iterative Search Space Shrinkage for Neural Architecture Search
Figure 3 for LISSNAS: Locality-based Iterative Search Space Shrinkage for Neural Architecture Search
Figure 4 for LISSNAS: Locality-based Iterative Search Space Shrinkage for Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

PIDS: Joint Point Interaction-Dimension Search for 3D Point Cloud

Nov 28, 2022
Tunhou Zhang, Mingyuan Ma, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen

Figure 1 for PIDS: Joint Point Interaction-Dimension Search for 3D Point Cloud
Figure 2 for PIDS: Joint Point Interaction-Dimension Search for 3D Point Cloud
Figure 3 for PIDS: Joint Point Interaction-Dimension Search for 3D Point Cloud
Figure 4 for PIDS: Joint Point Interaction-Dimension Search for 3D Point Cloud
Viaarxiv icon

NASRec: Weight Sharing Neural Architecture Search for Recommender Systems

Jul 14, 2022
Tunhou Zhang, Dehua Cheng, Yuchen He, Zhengxing Chen, Xiaoliang Dai, Liang Xiong, Feng Yan, Hai Li, Yiran Chen, Wei Wen

Figure 1 for NASRec: Weight Sharing Neural Architecture Search for Recommender Systems
Figure 2 for NASRec: Weight Sharing Neural Architecture Search for Recommender Systems
Figure 3 for NASRec: Weight Sharing Neural Architecture Search for Recommender Systems
Figure 4 for NASRec: Weight Sharing Neural Architecture Search for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Towards Collaborative Intelligence: Routability Estimation based on Decentralized Private Data

Mar 30, 2022
Jingyu Pan, Chen-Chia Chang, Zhiyao Xie, Ang Li, Minxue Tang, Tunhou Zhang, Jiang Hu, Yiran Chen

Figure 1 for Towards Collaborative Intelligence: Routability Estimation based on Decentralized Private Data
Figure 2 for Towards Collaborative Intelligence: Routability Estimation based on Decentralized Private Data
Figure 3 for Towards Collaborative Intelligence: Routability Estimation based on Decentralized Private Data
Figure 4 for Towards Collaborative Intelligence: Routability Estimation based on Decentralized Private Data
Viaarxiv icon

Automatic Routability Predictor Development Using Neural Architecture Search

Dec 03, 2020
Jingyu Pan, Chen-Chia Chang, Tunhou Zhang, Zhiyao Xie, Jiang Hu, Weiyi Qi, Chung-Wei Lin, Rongjian Liang, Joydeep Mitra, Elias Fallon, Yiran Chen

Figure 1 for Automatic Routability Predictor Development Using Neural Architecture Search
Figure 2 for Automatic Routability Predictor Development Using Neural Architecture Search
Figure 3 for Automatic Routability Predictor Development Using Neural Architecture Search
Figure 4 for Automatic Routability Predictor Development Using Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

NASGEM: Neural Architecture Search via Graph Embedding Method

Jul 08, 2020
Hsin-Pai Cheng, Tunhou Zhang, Shiyu Li, Feng Yan, Meng Li, Vikas Chandra, Hai Li, Yiran Chen

Figure 1 for NASGEM: Neural Architecture Search via Graph Embedding Method
Figure 2 for NASGEM: Neural Architecture Search via Graph Embedding Method
Figure 3 for NASGEM: Neural Architecture Search via Graph Embedding Method
Figure 4 for NASGEM: Neural Architecture Search via Graph Embedding Method
Viaarxiv icon

AutoShrink: A Topology-aware NAS for Discovering Efficient Neural Architecture

Nov 21, 2019
Tunhou Zhang, Hsin-Pai Cheng, Zhenwen Li, Feng Yan, Chengyu Huang, Hai Li, Yiran Chen

Figure 1 for AutoShrink: A Topology-aware NAS for Discovering Efficient Neural Architecture
Figure 2 for AutoShrink: A Topology-aware NAS for Discovering Efficient Neural Architecture
Figure 3 for AutoShrink: A Topology-aware NAS for Discovering Efficient Neural Architecture
Figure 4 for AutoShrink: A Topology-aware NAS for Discovering Efficient Neural Architecture
Viaarxiv icon