Alert button
Picture for Lingjie Xu

Lingjie Xu

Alert button

MLPerf Inference Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2019
Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou

Figure 1 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 2 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 3 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 4 for MLPerf Inference Benchmark
Viaarxiv icon

MLPerf Training Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2019
Peter Mattson, Christine Cheng, Cody Coleman, Greg Diamos, Paulius Micikevicius, David Patterson, Hanlin Tang, Gu-Yeon Wei, Peter Bailis, Victor Bittorf, David Brooks, Dehao Chen, Debojyoti Dutta, Udit Gupta, Kim Hazelwood, Andrew Hock, Xinyuan Huang, Bill Jia, Daniel Kang, David Kanter, Naveen Kumar, Jeffery Liao, Guokai Ma, Deepak Narayanan, Tayo Oguntebi, Gennady Pekhimenko, Lillian Pentecost, Vijay Janapa Reddi, Taylor Robie, Tom St. John, Carole-Jean Wu, Lingjie Xu, Cliff Young, Matei Zaharia

Figure 1 for MLPerf Training Benchmark
Figure 2 for MLPerf Training Benchmark
Figure 3 for MLPerf Training Benchmark
Figure 4 for MLPerf Training Benchmark
Viaarxiv icon

AI Matrix: A Deep Learning Benchmark for Alibaba Data Centers

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2019
Wei Zhang, Wei Wei, Lingjie Xu, Lingling Jin, Cheng Li

Figure 1 for AI Matrix: A Deep Learning Benchmark for Alibaba Data Centers
Figure 2 for AI Matrix: A Deep Learning Benchmark for Alibaba Data Centers
Viaarxiv icon

Across-Stack Profiling and Characterization of Machine Learning Models on GPUs

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2019
Cheng Li, Abdul Dakkak, Jinjun Xiong, Wei Wei, Lingjie Xu, Wen-mei Hwu

Figure 1 for Across-Stack Profiling and Characterization of Machine Learning Models on GPUs
Figure 2 for Across-Stack Profiling and Characterization of Machine Learning Models on GPUs
Figure 3 for Across-Stack Profiling and Characterization of Machine Learning Models on GPUs
Figure 4 for Across-Stack Profiling and Characterization of Machine Learning Models on GPUs
Viaarxiv icon

AI Matrix - Synthetic Benchmarks for DNN

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2018
Wei Wei, Lingjie Xu, Lingling Jin, Wei Zhang, Tianjun Zhang

Figure 1 for AI Matrix - Synthetic Benchmarks for DNN
Viaarxiv icon

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2017
Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Lingjie Xu, Cong Liu, Haifeng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen

Figure 1 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Figure 2 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Figure 3 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Figure 4 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Viaarxiv icon