Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MLPerf Inference Benchmark


Nov 06, 2019
Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MLPerf Training Benchmark


Oct 30, 2019
Peter Mattson, Christine Cheng, Cody Coleman, Greg Diamos, Paulius Micikevicius, David Patterson, Hanlin Tang, Gu-Yeon Wei, Peter Bailis, Victor Bittorf, David Brooks, Dehao Chen, Debojyoti Dutta, Udit Gupta, Kim Hazelwood, Andrew Hock, Xinyuan Huang, Bill Jia, Daniel Kang, David Kanter, Naveen Kumar, Jeffery Liao, Guokai Ma, Deepak Narayanan, Tayo Oguntebi, Gennady Pekhimenko, Lillian Pentecost, Vijay Janapa Reddi, Taylor Robie, Tom St. John, Carole-Jean Wu, Lingjie Xu, Cliff Young, Matei Zaharia


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AI Matrix: A Deep Learning Benchmark for Alibaba Data Centers


Sep 23, 2019
Wei Zhang, Wei Wei, Lingjie Xu, Lingling Jin, Cheng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Across-Stack Profiling and Characterization of Machine Learning Models on GPUs


Aug 19, 2019
Cheng Li, Abdul Dakkak, Jinjun Xiong, Wei Wei, Lingjie Xu, Wen-mei Hwu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AI Matrix - Synthetic Benchmarks for DNN


Nov 27, 2018
Wei Wei, Lingjie Xu, Lingling Jin, Wei Zhang, Tianjun Zhang

* Accepted by SC' 18 https://sc18.supercomputing.org/proceedings/tech_poster/tech_poster_pages/post153.html 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors


Nov 25, 2017
Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Lingjie Xu, Cong Liu, Haifeng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen

* 37pages, 14 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email