Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Multi-Task Deep Learning Approach for Sensor-based Human Activity Recognition and Segmentation


Mar 20, 2023
Furong Duan, Tao Zhu, Jinqiang Wang, Liming Chen, Huansheng Ning, Yaping Wan

Add code

* 14 pages, 14 figures 

   Access Paper or Ask Questions

TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities


Dec 13, 2022
Zhe Zhao, Yudong Li, Cheng Hou, Jing Zhao, Rong Tian, Weijie Liu, Yiren Chen, Ningyuan Sun, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Han Guo, Weigang Guo, Taiqiang Wu, Tao Zhu, Wenhang Shi, Chen Chen, Shan Huang, Sihong Chen, Liqun Liu, Feifei Li, Xiaoshuai Chen, Xingwu Sun, Zhanhui Kang, Xiaoyong Du, Linlin Shen, Kimmo Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Video-Text Modeling with Zero-Shot Transfer from Contrastive Captioners


Dec 09, 2022
Shen Yan, Tao Zhu, Zirui Wang, Yuan Cao, Mi Zhang, Soham Ghosh, Yonghui Wu, Jiahui Yu

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning


Oct 18, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian, Yiren Chen

Add code

* Published at COLING2022 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Attentive Image De-raining Networks via Neural Architecture Search


Jul 02, 2022
Lei Cai, Yuli Fu, Wanliang Huo, Youjun Xiang, Tao Zhu, Ying Zhang, Huanqiang Zeng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Negative Selection by Clustering for Contrastive Learning in Human Activity Recognition


Mar 23, 2022
Jinqiang Wang, Tao Zhu, Liming Chen, Huansheng Ning, Yaping Wan

Add code

* 11 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Semantic Matching from Different Perspectives


Feb 14, 2022
Weijie Liu, Tao Zhu, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Weigang Guo, Xuefeng Yang, Qi Ju

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Sensor Data Augmentation with Resampling for Contrastive Learning in Human Activity Recognition


Sep 05, 2021
Jinqiang Wang, Tao Zhu, Jingyuan Gan, Huansheng Ning, Yaping Wan

Add code

* 10 pages,5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Interpretable Set Functions


May 31, 2018
Andrew Cotter, Maya Gupta, Heinrich Jiang, James Muller, Taman Narayan, Serena Wang, Tao Zhu

Add code


   Access Paper or Ask Questions