Alert button
Picture for Siqiao Xue

Siqiao Xue

Alert button

Sora Detector: A Unified Hallucination Detection for Large Text-to-Video Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Zhixuan Chu, Lei Zhang, Yichen Sun, Siqiao Xue, Zhibo Wang, Zhan Qin, Kui Ren

Viaarxiv icon

Demonstration of DB-GPT: Next Generation Data Interaction System Empowered by Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Siqiao Xue, Danrui Qi, Caigao Jiang, Wenhui Shi, Fangyin Cheng, Keting Chen, Hongjun Yang, Zhiping Zhang, Jianshan He, Hongyang Zhang, Ganglin Wei, Wang Zhao, Fan Zhou, Hong Yi, Shaodong Liu, Faqiang Chen

Viaarxiv icon

Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Ming Jin, Qingsong Wen, Yuxuan Liang, Chaoli Zhang, Siqiao Xue, Xue Wang, James Zhang, Yi Wang, Haifeng Chen, Xiaoli Li, Shirui Pan, Vincent S. Tseng, Yu Zheng, Lei Chen, Hui Xiong

Figure 1 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Figure 2 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Figure 3 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Figure 4 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Viaarxiv icon

Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Gangwei Jiang, Caigao Jiang, Siqiao Xue, James Y. Zhang, Jun Zhou, Defu Lian, Ying Wei

Figure 1 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Figure 2 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Figure 3 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Figure 4 for Towards Anytime Fine-tuning: Continually Pre-trained Language Models with Hypernetwork Prompt
Viaarxiv icon

Prompt-augmented Temporal Point Process for Streaming Event Sequence

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Siqiao Xue, Yan Wang, Zhixuan Chu, Xiaoming Shi, Caigao Jiang, Hongyan Hao, Gangwei Jiang, Xiaoyun Feng, James Y. Zhang, Jun Zhou

Figure 1 for Prompt-augmented Temporal Point Process for Streaming Event Sequence
Figure 2 for Prompt-augmented Temporal Point Process for Streaming Event Sequence
Figure 3 for Prompt-augmented Temporal Point Process for Streaming Event Sequence
Figure 4 for Prompt-augmented Temporal Point Process for Streaming Event Sequence
Viaarxiv icon

Deep Optimal Timing Strategies for Time Series

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Chen Pan, Fan Zhou, Xuanwei Hu, Xinxin Zhu, Wenxin Ning, Zi Zhuang, Siqiao Xue, James Zhang, Yunhua Hu

Figure 1 for Deep Optimal Timing Strategies for Time Series
Figure 2 for Deep Optimal Timing Strategies for Time Series
Figure 3 for Deep Optimal Timing Strategies for Time Series
Figure 4 for Deep Optimal Timing Strategies for Time Series
Viaarxiv icon

Enhancing Event Sequence Modeling with Contrastive Relational Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2023
Yan Wang, Zhixuan Chu, Tao Zhou, Caigao Jiang, Hongyan Hao, Minjie Zhu, Xindong Cai, Qing Cui, Longfei Li, James Y Zhang, Siqiao Xue, Jun Zhou

Figure 1 for Enhancing Event Sequence Modeling with Contrastive Relational Inference
Figure 2 for Enhancing Event Sequence Modeling with Contrastive Relational Inference
Figure 3 for Enhancing Event Sequence Modeling with Contrastive Relational Inference
Figure 4 for Enhancing Event Sequence Modeling with Contrastive Relational Inference
Viaarxiv icon

WeaverBird: Empowering Financial Decision-Making with Large Language Model, Knowledge Base, and Search Engine

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Siqiao Xue, Fan Zhou, Yi Xu, Hongyu Zhao, Shuo Xie, Qingyang Dai, Caigao Jiang, James Zhang, Jun Zhou, Dacheng Xiu, Hongyuan Mei

Figure 1 for WeaverBird: Empowering Financial Decision-Making with Large Language Model, Knowledge Base, and Search Engine
Figure 2 for WeaverBird: Empowering Financial Decision-Making with Large Language Model, Knowledge Base, and Search Engine
Figure 3 for WeaverBird: Empowering Financial Decision-Making with Large Language Model, Knowledge Base, and Search Engine
Figure 4 for WeaverBird: Empowering Financial Decision-Making with Large Language Model, Knowledge Base, and Search Engine
Viaarxiv icon

Enhancing Recommender Systems with Large Language Model Reasoning Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Yan Wang, Zhixuan Chu, Xin Ouyang, Simeng Wang, Hongyan Hao, Yue Shen, Jinjie Gu, Siqiao Xue, James Y Zhang, Qing Cui, Longfei Li, Jun Zhou, Sheng Li

Figure 1 for Enhancing Recommender Systems with Large Language Model Reasoning Graphs
Figure 2 for Enhancing Recommender Systems with Large Language Model Reasoning Graphs
Figure 3 for Enhancing Recommender Systems with Large Language Model Reasoning Graphs
Figure 4 for Enhancing Recommender Systems with Large Language Model Reasoning Graphs
Viaarxiv icon

Leveraging Large Language Models for Pre-trained Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Zhixuan Chu, Hongyan Hao, Xin Ouyang, Simeng Wang, Yan Wang, Yue Shen, Jinjie Gu, Qing Cui, Longfei Li, Siqiao Xue, James Y Zhang, Sheng Li

Figure 1 for Leveraging Large Language Models for Pre-trained Recommender Systems
Figure 2 for Leveraging Large Language Models for Pre-trained Recommender Systems
Figure 3 for Leveraging Large Language Models for Pre-trained Recommender Systems
Figure 4 for Leveraging Large Language Models for Pre-trained Recommender Systems
Viaarxiv icon