Alert button
Picture for Kang Zhou

Kang Zhou

Alert button

Re-Examine Distantly Supervised NER: A New Benchmark and a Simple Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Yuepei Li, Kang Zhou, Qiao Qiao, Qing Wang, Qi Li

Viaarxiv icon

Training-free image style alignment for self-adapting domain shift on handheld ultrasound devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Hongye Zeng, Ke Zou, Zhihao Chen, Yuchong Gao, Hongbo Chen, Haibin Zhang, Kang Zhou, Meng Wang, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Chang Jiang, Rui Zheng, Huazhu Fu

Viaarxiv icon

Improving Unsupervised Relation Extraction by Augmenting Diverse Sentence Pairs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Qing Wang, Kang Zhou, Qiao Qiao, Yuepei Li, Qi Li

Viaarxiv icon

LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Junling Liu, Chao Liu, Peilin Zhou, Qichen Ye, Dading Chong, Kang Zhou, Yueqi Xie, Yuwei Cao, Shoujin Wang, Chenyu You, Philip S. Yu

Figure 1 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Figure 2 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Figure 3 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Figure 4 for LLMRec: Benchmarking Large Language Models on Recommendation Task
Viaarxiv icon

Relation-Aware Network with Attention-Based Loss for Few-Shot Knowledge Graph Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Qiao Qiao, Yuepei Li, Kang Zhou, Qi Li

Viaarxiv icon

Is ChatGPT a Good Recommender? A Preliminary Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Junling Liu, Chao Liu, Renjie Lv, Kang Zhou, Yan Zhang

Figure 1 for Is ChatGPT a Good Recommender? A Preliminary Study
Figure 2 for Is ChatGPT a Good Recommender? A Preliminary Study
Figure 3 for Is ChatGPT a Good Recommender? A Preliminary Study
Figure 4 for Is ChatGPT a Good Recommender? A Preliminary Study
Viaarxiv icon

Improving Distantly Supervised Relation Extraction by Natural Language Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2022
Kang Zhou, Qiao Qiao, Yuepei Li, Qi Li

Figure 1 for Improving Distantly Supervised Relation Extraction by Natural Language Inference
Figure 2 for Improving Distantly Supervised Relation Extraction by Natural Language Inference
Figure 3 for Improving Distantly Supervised Relation Extraction by Natural Language Inference
Figure 4 for Improving Distantly Supervised Relation Extraction by Natural Language Inference
Viaarxiv icon

Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2021
Kang Zhou, Jing Li, Weixin Luo, Zhengxin Li, Jianlong Yang, Huazhu Fu, Jun Cheng, Jiang Liu, Shenghua Gao

Figure 1 for Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images
Figure 2 for Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images
Figure 3 for Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images
Figure 4 for Proxy-bridged Image Reconstruction Network for Anomaly Detection in Medical Images
Viaarxiv icon

Automatic segmentation of vertebral features on ultrasound spine images using Stacked Hourglass Network

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2021
Hong-Ye Zeng, Song-Han Ge, Yu-Chong Gao, De-Sen Zhou, Kang Zhou, Xu-Ming He, Edmond Lou, Rui Zheng

Figure 1 for Automatic segmentation of vertebral features on ultrasound spine images using Stacked Hourglass Network
Figure 2 for Automatic segmentation of vertebral features on ultrasound spine images using Stacked Hourglass Network
Figure 3 for Automatic segmentation of vertebral features on ultrasound spine images using Stacked Hourglass Network
Figure 4 for Automatic segmentation of vertebral features on ultrasound spine images using Stacked Hourglass Network
Viaarxiv icon