Alert button
Picture for Zhenchao Jin

Zhenchao Jin

Alert button

Generative Enhancement for 3D Medical Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Lingting Zhu, Noel Codella, Dongdong Chen, Zhenchao Jin, Lu Yuan, Lequan Yu

Figure 1 for Generative Enhancement for 3D Medical Images
Figure 2 for Generative Enhancement for 3D Medical Images
Figure 3 for Generative Enhancement for 3D Medical Images
Figure 4 for Generative Enhancement for 3D Medical Images
Viaarxiv icon

Deformable Endoscopic Tissues Reconstruction with Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2024
Lingting Zhu, Zhao Wang, Zhenchao Jin, Guying Lin, Lequan Yu

Viaarxiv icon

IDRNet: Intervention-Driven Relation Network for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Zhenchao Jin, Xiaowei Hu, Lingting Zhu, Luchuan Song, Li Yuan, Lequan Yu

Viaarxiv icon

Emotional Listener Portrait: Neural Listener Head Generation with Emotion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Luchuan Song, Guojun Yin, Zhenchao Jin, Xiaoyi Dong, Chenliang Xu

Figure 1 for Emotional Listener Portrait: Neural Listener Head Generation with Emotion
Figure 2 for Emotional Listener Portrait: Neural Listener Head Generation with Emotion
Figure 3 for Emotional Listener Portrait: Neural Listener Head Generation with Emotion
Figure 4 for Emotional Listener Portrait: Neural Listener Head Generation with Emotion
Viaarxiv icon

Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Lingting Zhu, Zeyue Xue, Zhenchao Jin, Xian Liu, Jingzhen He, Ziwei Liu, Lequan Yu

Figure 1 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Figure 2 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Figure 3 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Figure 4 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Viaarxiv icon

SSSegmenation: An Open Source Supervised Semantic Segmentation Toolbox Based on PyTorch

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Zhenchao Jin

Figure 1 for SSSegmenation: An Open Source Supervised Semantic Segmentation Toolbox Based on PyTorch
Viaarxiv icon

Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Changtao Miao, Qi Chu, Zhentao Tan, Zhenchao Jin, Wanyi Zhuang, Yue Wu, Bin Liu, Honggang Hu, Nenghai Yu

Figure 1 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 2 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 3 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 4 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Viaarxiv icon

MCIBI++: Soft Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2022
Zhenchao Jin, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Lequan Yu

Figure 1 for MCIBI++: Soft Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 2 for MCIBI++: Soft Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 3 for MCIBI++: Soft Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 4 for MCIBI++: Soft Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

You Should Look at All Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2022
Zhenchao Jin, Dongdong Yu, Luchuan Song, Zehuan Yuan, Lequan Yu

Figure 1 for You Should Look at All Objects
Figure 2 for You Should Look at All Objects
Figure 3 for You Should Look at All Objects
Figure 4 for You Should Look at All Objects
Viaarxiv icon

Memory Based Video Scene Parsing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2021
Zhenchao Jin, Dongdong Yu, Kai Su, Zehuan Yuan, Changhu Wang

Figure 1 for Memory Based Video Scene Parsing
Figure 2 for Memory Based Video Scene Parsing
Figure 3 for Memory Based Video Scene Parsing
Figure 4 for Memory Based Video Scene Parsing
Viaarxiv icon