Alert button
Picture for John Yang

John Yang

Alert button

DevBench: A Comprehensive Benchmark for Software Development

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Bowen Li, Wenhan Wu, Ziwei Tang, Lin Shi, John Yang, Jinyang Li, Shunyu Yao, Chen Qian, Binyuan Hui, Qicheng Zhang, Zhiyin Yu, He Du, Ping Yang, Dahua Lin, Chao Peng, Kai Chen

Figure 1 for DevBench: A Comprehensive Benchmark for Software Development
Figure 2 for DevBench: A Comprehensive Benchmark for Software Development
Figure 3 for DevBench: A Comprehensive Benchmark for Software Development
Figure 4 for DevBench: A Comprehensive Benchmark for Software Development
Viaarxiv icon

SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, Karthik Narasimhan

Viaarxiv icon

InterCode: Standardizing and Benchmarking Interactive Coding with Execution Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2023
John Yang, Akshara Prabhakar, Karthik Narasimhan, Shunyu Yao

Figure 1 for InterCode: Standardizing and Benchmarking Interactive Coding with Execution Feedback
Figure 2 for InterCode: Standardizing and Benchmarking Interactive Coding with Execution Feedback
Figure 3 for InterCode: Standardizing and Benchmarking Interactive Coding with Execution Feedback
Figure 4 for InterCode: Standardizing and Benchmarking Interactive Coding with Execution Feedback
Viaarxiv icon

Swin-Free: Achieving Better Cross-Window Attention and Efficiency with Size-varying Window

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Jinkyu Koo, John Yang, Le An, Gwenaelle Cunha Sergio, Su Inn Park

Figure 1 for Swin-Free: Achieving Better Cross-Window Attention and Efficiency with Size-varying Window
Figure 2 for Swin-Free: Achieving Better Cross-Window Attention and Efficiency with Size-varying Window
Figure 3 for Swin-Free: Achieving Better Cross-Window Attention and Efficiency with Size-varying Window
Figure 4 for Swin-Free: Achieving Better Cross-Window Attention and Efficiency with Size-varying Window
Viaarxiv icon

Referral Augmentation for Zero-Shot Information Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Michael Tang, Shunyu Yao, John Yang, Karthik Narasimhan

Figure 1 for Referral Augmentation for Zero-Shot Information Retrieval
Figure 2 for Referral Augmentation for Zero-Shot Information Retrieval
Figure 3 for Referral Augmentation for Zero-Shot Information Retrieval
Figure 4 for Referral Augmentation for Zero-Shot Information Retrieval
Viaarxiv icon

WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2022
Shunyu Yao, Howard Chen, John Yang, Karthik Narasimhan

Figure 1 for WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents
Figure 2 for WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents
Figure 3 for WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents
Figure 4 for WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents
Viaarxiv icon

Depth Estimation with Simplified Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2022
John Yang, Le An, Anurag Dixit, Jinkyu Koo, Su Inn Park

Figure 1 for Depth Estimation with Simplified Transformer
Figure 2 for Depth Estimation with Simplified Transformer
Figure 3 for Depth Estimation with Simplified Transformer
Figure 4 for Depth Estimation with Simplified Transformer
Viaarxiv icon

Dynamic Iterative Refinement for Efficient 3D Hand Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2021
John Yang, Yash Bhalgat, Simyung Chang, Fatih Porikli, Nojun Kwak

Figure 1 for Dynamic Iterative Refinement for Efficient 3D Hand Pose Estimation
Figure 2 for Dynamic Iterative Refinement for Efficient 3D Hand Pose Estimation
Figure 3 for Dynamic Iterative Refinement for Efficient 3D Hand Pose Estimation
Figure 4 for Dynamic Iterative Refinement for Efficient 3D Hand Pose Estimation
Viaarxiv icon

SeqHAND:RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2020
John Yang, Hyung Jin Chang, Seungeui Lee, Nojun Kwak

Figure 1 for SeqHAND:RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation
Figure 2 for SeqHAND:RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation
Figure 3 for SeqHAND:RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation
Figure 4 for SeqHAND:RGB-Sequence-Based 3D Hand Pose and Shape Estimation
Viaarxiv icon