Alert button
Picture for Ziwei Wu

Ziwei Wu

Alert button

Taiyi-Diffusion-XL: Advancing Bilingual Text-to-Image Generation with Large Vision-Language Model Support

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Xiaojun Wu, Dixiang Zhang, Ruyi Gan, Junyu Lu, Ziwei Wu, Renliang Sun, Jiaxing Zhang, Pingjian Zhang, Yan Song

Viaarxiv icon

iDesigner: A High-Resolution and Complex-Prompt Following Text-to-Image Diffusion Model for Interior Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Ruyi Gan, Xiaojun Wu, Junyu Lu, Yuanhe Tian, Dixiang Zhang, Ziwei Wu, Renliang Sun, Chang Liu, Jiaxing Zhang, Pingjian Zhang, Yan Song

Viaarxiv icon

Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Junyu Lu, Ruyi Gan, Dixiang Zhang, Xiaojun Wu, Ziwei Wu, Renliang Sun, Jiaxing Zhang, Pingjian Zhang, Yan Song

Figure 1 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Figure 2 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Figure 3 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Figure 4 for Lyrics: Boosting Fine-grained Language-Vision Alignment and Comprehension via Semantic-aware Visual Objects
Viaarxiv icon

Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Ruyi Gan, Ziwei Wu, Renliang Sun, Junyu Lu, Xiaojun Wu, Dixiang Zhang, Kunhao Pan, Ping Yang, Qi Yang, Jiaxing Zhang, Yan Song

Figure 1 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Figure 2 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Figure 3 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Figure 4 for Ziya2: Data-centric Learning is All LLMs Need
Viaarxiv icon

Zero-Shot Learners for Natural Language Understanding via a Unified Multiple Choice Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2022
Ping Yang, Junjie Wang, Ruyi Gan, Xinyu Zhu, Lin Zhang, Ziwei Wu, Xinyu Gao, Jiaxing Zhang, Tetsuya Sakai

Figure 1 for Zero-Shot Learners for Natural Language Understanding via a Unified Multiple Choice Perspective
Figure 2 for Zero-Shot Learners for Natural Language Understanding via a Unified Multiple Choice Perspective
Figure 3 for Zero-Shot Learners for Natural Language Understanding via a Unified Multiple Choice Perspective
Figure 4 for Zero-Shot Learners for Natural Language Understanding via a Unified Multiple Choice Perspective
Viaarxiv icon

Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Lin Zhang, Ping Yang, Xinyu Gao, Ziwei Wu, Xiaoqun Dong, Junqing He, Jianheng Zhuo, Qi Yang, Yongfeng Huang, Xiayu Li, Yanghan Wu, Junyu Lu, Xinyu Zhu, Weifeng Chen, Ting Han, Kunhao Pan, Rui Wang, Hao Wang, Xiaojun Wu, Zhongshen Zeng, Chongpei Chen, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang

Figure 1 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 2 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 3 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 4 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Viaarxiv icon

Fairness-aware Model-agnostic Positive and Unlabeled Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 19, 2022
Ziwei Wu, Jingrui He

Figure 1 for Fairness-aware Model-agnostic Positive and Unlabeled Learning
Figure 2 for Fairness-aware Model-agnostic Positive and Unlabeled Learning
Figure 3 for Fairness-aware Model-agnostic Positive and Unlabeled Learning
Figure 4 for Fairness-aware Model-agnostic Positive and Unlabeled Learning
Viaarxiv icon

Training Fair Deep Neural Networks by Balancing Influence

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2022
Haonan Wang, Ziwei Wu, Jingrui He

Figure 1 for Training Fair Deep Neural Networks by Balancing Influence
Figure 2 for Training Fair Deep Neural Networks by Balancing Influence
Figure 3 for Training Fair Deep Neural Networks by Balancing Influence
Figure 4 for Training Fair Deep Neural Networks by Balancing Influence
Viaarxiv icon