Alert button
Picture for Ziwei Huang

Ziwei Huang

Alert button

Generating Realistic Counterfactuals for Retinal Fundus and OCT Images using Diffusion Models

Dec 04, 2023
Indu Ilanchezian, Valentyn Boreiko, Laura Kühlewein, Ziwei Huang, Murat Seçkin Ayhan, Matthias Hein, Lisa Koch, Philipp Berens

Viaarxiv icon

Intelligent Multi-Modal Sensing-Communication Integration: Synesthesia of Machines

Jun 25, 2023
Xiang Cheng, Haotian Zhang, Jianan Zhang, Shijian Gao, Sijiang Li, Ziwei Huang, Lu Bai, Zonghui Yang, Xinhu Zheng, Liuqing Yang

Figure 1 for Intelligent Multi-Modal Sensing-Communication Integration: Synesthesia of Machines
Figure 2 for Intelligent Multi-Modal Sensing-Communication Integration: Synesthesia of Machines
Figure 3 for Intelligent Multi-Modal Sensing-Communication Integration: Synesthesia of Machines
Figure 4 for Intelligent Multi-Modal Sensing-Communication Integration: Synesthesia of Machines
Viaarxiv icon

M$^3$SC: A Generic Dataset for Mixed Multi-Modal (MMM) Sensing and Communication Integration

Jun 25, 2023
Xiang Cheng, Ziwei Huang, Lu Bai, Haotian Zhang, Mingran Sun, Boxun Liu, Sijiang Li, Jianan Zhang, Minson Lee

Figure 1 for M$^3$SC: A Generic Dataset for Mixed Multi-Modal (MMM) Sensing and Communication Integration
Figure 2 for M$^3$SC: A Generic Dataset for Mixed Multi-Modal (MMM) Sensing and Communication Integration
Figure 3 for M$^3$SC: A Generic Dataset for Mixed Multi-Modal (MMM) Sensing and Communication Integration
Figure 4 for M$^3$SC: A Generic Dataset for Mixed Multi-Modal (MMM) Sensing and Communication Integration
Viaarxiv icon

DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning

May 11, 2022
Xiaoqin Zhang, Ziwei Huang, Jingjing Zheng, Shuo Wang, Xianta Jiang

Figure 1 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Figure 2 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Figure 3 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Figure 4 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Viaarxiv icon

Estimating smooth and sparse neural receptive fields with a flexible spline basis

Aug 17, 2021
Ziwei Huang, Yanli Ran, Jonathan Oesterle, Thomas Euler, Philipp Berens

Figure 1 for Estimating smooth and sparse neural receptive fields with a flexible spline basis
Figure 2 for Estimating smooth and sparse neural receptive fields with a flexible spline basis
Figure 3 for Estimating smooth and sparse neural receptive fields with a flexible spline basis
Figure 4 for Estimating smooth and sparse neural receptive fields with a flexible spline basis
Viaarxiv icon