Alert button
Picture for Hechang Chen

Hechang Chen

Alert button

Learning Generalizable Agents via Saliency-Guided Features Decorrelation

Oct 08, 2023
Sili Huang, Yanchao Sun, Jifeng Hu, Siyuan Guo, Hechang Chen, Yi Chang, Lichao Sun, Bo Yang

Figure 1 for Learning Generalizable Agents via Saliency-Guided Features Decorrelation
Figure 2 for Learning Generalizable Agents via Saliency-Guided Features Decorrelation
Figure 3 for Learning Generalizable Agents via Saliency-Guided Features Decorrelation
Figure 4 for Learning Generalizable Agents via Saliency-Guided Features Decorrelation
Viaarxiv icon

Careful at Estimation and Bold at Exploration

Aug 22, 2023
Xing Chen, Yijun Liu, Zhaogeng Liu, Hechang Chen, Hengshuai Yao, Yi Chang

Figure 1 for Careful at Estimation and Bold at Exploration
Figure 2 for Careful at Estimation and Bold at Exploration
Figure 3 for Careful at Estimation and Bold at Exploration
Figure 4 for Careful at Estimation and Bold at Exploration
Viaarxiv icon

A Simple Unified Uncertainty-Guided Framework for Offline-to-Online Reinforcement Learning

Jun 13, 2023
Siyuan Guo, Yanchao Sun, Jifeng Hu, Sili Huang, Hechang Chen, Haiyin Piao, Lichao Sun, Yi Chang

Figure 1 for A Simple Unified Uncertainty-Guided Framework for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 2 for A Simple Unified Uncertainty-Guided Framework for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 3 for A Simple Unified Uncertainty-Guided Framework for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Figure 4 for A Simple Unified Uncertainty-Guided Framework for Offline-to-Online Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Instructed Diffuser with Temporal Condition Guidance for Offline Reinforcement Learning

Jun 08, 2023
Jifeng Hu, Yanchao Sun, Sili Huang, SiYuan Guo, Hechang Chen, Li Shen, Lichao Sun, Yi Chang, Dacheng Tao

Figure 1 for Instructed Diffuser with Temporal Condition Guidance for Offline Reinforcement Learning
Figure 2 for Instructed Diffuser with Temporal Condition Guidance for Offline Reinforcement Learning
Figure 3 for Instructed Diffuser with Temporal Condition Guidance for Offline Reinforcement Learning
Figure 4 for Instructed Diffuser with Temporal Condition Guidance for Offline Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Multi-Modality Multi-Scale Cardiovascular Disease Subtypes Classification Using Raman Image and Medical History

Apr 18, 2023
Bo Yu, Hechang Chen, Chengyou Jia, Hongren Zhou, Lele Cong, Xiankai Li, Jianhui Zhuang, Xianling Cong

Figure 1 for Multi-Modality Multi-Scale Cardiovascular Disease Subtypes Classification Using Raman Image and Medical History
Figure 2 for Multi-Modality Multi-Scale Cardiovascular Disease Subtypes Classification Using Raman Image and Medical History
Figure 3 for Multi-Modality Multi-Scale Cardiovascular Disease Subtypes Classification Using Raman Image and Medical History
Figure 4 for Multi-Modality Multi-Scale Cardiovascular Disease Subtypes Classification Using Raman Image and Medical History
Viaarxiv icon

Data and Knowledge Co-driving for Cancer Subtype Classification on Multi-Scale Histopathological Slides

Apr 18, 2023
Bo Yu, Hechang Chen, Yunke Zhang, Lele Cong, Shuchao Pang, Hongren Zhou, Ziye Wang, Xianling Cong

Figure 1 for Data and Knowledge Co-driving for Cancer Subtype Classification on Multi-Scale Histopathological Slides
Figure 2 for Data and Knowledge Co-driving for Cancer Subtype Classification on Multi-Scale Histopathological Slides
Figure 3 for Data and Knowledge Co-driving for Cancer Subtype Classification on Multi-Scale Histopathological Slides
Figure 4 for Data and Knowledge Co-driving for Cancer Subtype Classification on Multi-Scale Histopathological Slides
Viaarxiv icon

Policy Dispersion in Non-Markovian Environment

Feb 28, 2023
Bohao Qu, Xiaofeng Cao, Jielong Yang, Hechang Chen, Chang Yi, Ivor W. Tsang, Yew-Soon Ong

Figure 1 for Policy Dispersion in Non-Markovian Environment
Figure 2 for Policy Dispersion in Non-Markovian Environment
Figure 3 for Policy Dispersion in Non-Markovian Environment
Figure 4 for Policy Dispersion in Non-Markovian Environment
Viaarxiv icon

Distributional Reward Estimation for Effective Multi-Agent Deep Reinforcement Learning

Oct 14, 2022
Jifeng Hu, Yanchao Sun, Hechang Chen, Sili Huang, haiyin piao, Yi Chang, Lichao Sun

Figure 1 for Distributional Reward Estimation for Effective Multi-Agent Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Distributional Reward Estimation for Effective Multi-Agent Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Distributional Reward Estimation for Effective Multi-Agent Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Distributional Reward Estimation for Effective Multi-Agent Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Learning the Network of Graphs for Graph Neural Networks

Oct 08, 2022
Yixiang Shan, Jielong Yang, Xing Liu, Yixing Gao, Hechang Chen, Shuzhi Sam Ge

Figure 1 for Learning the Network of Graphs for Graph Neural Networks
Figure 2 for Learning the Network of Graphs for Graph Neural Networks
Figure 3 for Learning the Network of Graphs for Graph Neural Networks
Figure 4 for Learning the Network of Graphs for Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

A Coarse-to-fine Cascaded Evidence-Distillation Neural Network for Explainable Fake News Detection

Sep 29, 2022
Zhiwei Yang, Jing Ma, Hechang Chen, Hongzhan Lin, Ziyang Luo, Yi Chang

Figure 1 for A Coarse-to-fine Cascaded Evidence-Distillation Neural Network for Explainable Fake News Detection
Figure 2 for A Coarse-to-fine Cascaded Evidence-Distillation Neural Network for Explainable Fake News Detection
Figure 3 for A Coarse-to-fine Cascaded Evidence-Distillation Neural Network for Explainable Fake News Detection
Figure 4 for A Coarse-to-fine Cascaded Evidence-Distillation Neural Network for Explainable Fake News Detection
Viaarxiv icon