Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A microstructure estimation Transformer inspired by sparse representation for diffusion MRITianshu Zheng , Cong Sun , Weihao Zheng , Wen Shi , Haotian Li , Yi Sun , Yi Zhang , Guangbin Wang , Chuyang Ye , Dan Wu


   Access Paper or Ask Questions

AFFIRM: Affinity Fusion-based Framework for Iteratively Random Motion correction of multi-slice fetal brain MRIWen Shi , Haoan Xu , Cong Sun , Jiwei Sun , Yamin Li , Xinyi Xu , Tianshu Zheng , Yi Zhang , Guangbin Wang , Dan Wu


   Access Paper or Ask Questions

Resource allocation for reconfigurable intelligent surface aided broadcast channelsCong Sun , Xian Liu , Bile Peng , Eduard Jorswieck


   Access Paper or Ask Questions

Reconfigurable Intelligent Surface Enabled Spatial Multiplexing with Fully Convolutional NetworkBile Peng , Jan-Aike Termöhlen , Cong Sun , Danping He , Ke Guan , Tim Fingscheidt , Eduard A. Jorswieck


   Access Paper or Ask Questions

Control Parameters Considered Harmful: Detecting Range Specification Bugs in Drone Configuration Modules via Learning-Guided SearchRuidong Han , Chao Yang , Siqi Ma , JiangFeng Ma , Cong Sun , Juanru Li , Elisa Bertino

* Accepted to ICSE2022 Technical Track 

   Access Paper or Ask Questions

Biomedical named entity recognition using BERT in the machine reading comprehension frameworkCong Sun , Zhihao Yang , Lei Wang , Yin Zhang , Hongfei Lin , Jian Wang

* 8 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Chemical-protein Interaction Extraction via Gaussian Probability Distribution and External Biomedical KnowledgeCong Sun , Zhihao Yang , Leilei Su , Lei Wang , Yin Zhang , Hongfei Lin , Jian Wang

* 8 pages, 4 figures, Bioinformatics manuscript 

   Access Paper or Ask Questions