Alert button
Picture for Lizhen Wang

Lizhen Wang

Alert button

GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Yibo Xia, Lizhen Wang, Xiang Deng, Xiaoyan Luo, Yebin Liu

Figure 1 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 2 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 3 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 4 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Viaarxiv icon

MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Yufan Chen, Lizhen Wang, Qijing Li, Hongjiang Xiao, Shengping Zhang, Hongxun Yao, Yebin Liu

Figure 1 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Figure 2 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Figure 3 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Figure 4 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Viaarxiv icon

Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Yuelang Xu, Benwang Chen, Zhe Li, Hongwen Zhang, Lizhen Wang, Zerong Zheng, Yebin Liu

Figure 1 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Figure 2 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Figure 3 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Figure 4 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Viaarxiv icon

InvertAvatar: Incremental GAN Inversion for Generalized Head Avatars

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Xiaochen Zhao, Jingxiang Sun, Lizhen Wang, Yebin Liu

Figure 1 for InvertAvatar: Incremental GAN Inversion for Generalized Head Avatars
Figure 2 for InvertAvatar: Incremental GAN Inversion for Generalized Head Avatars
Figure 3 for InvertAvatar: Incremental GAN Inversion for Generalized Head Avatars
Figure 4 for InvertAvatar: Incremental GAN Inversion for Generalized Head Avatars
Viaarxiv icon

Animatable Gaussians: Learning Pose-dependent Gaussian Maps for High-fidelity Human Avatar Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Zhe Li, Zerong Zheng, Lizhen Wang, Yebin Liu

Figure 1 for Animatable Gaussians: Learning Pose-dependent Gaussian Maps for High-fidelity Human Avatar Modeling
Figure 2 for Animatable Gaussians: Learning Pose-dependent Gaussian Maps for High-fidelity Human Avatar Modeling
Figure 3 for Animatable Gaussians: Learning Pose-dependent Gaussian Maps for High-fidelity Human Avatar Modeling
Figure 4 for Animatable Gaussians: Learning Pose-dependent Gaussian Maps for High-fidelity Human Avatar Modeling
Viaarxiv icon

DreamCraft3D: Hierarchical 3D Generation with Bootstrapped Diffusion Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Jingxiang Sun, Bo Zhang, Ruizhi Shao, Lizhen Wang, Wen Liu, Zhenda Xie, Yebin Liu

Viaarxiv icon

HAvatar: High-fidelity Head Avatar via Facial Model Conditioned Neural Radiance Field

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Xiaochen Zhao, Lizhen Wang, Jingxiang Sun, Hongwen Zhang, Jinli Suo, Yebin Liu

Figure 1 for HAvatar: High-fidelity Head Avatar via Facial Model Conditioned Neural Radiance Field
Figure 2 for HAvatar: High-fidelity Head Avatar via Facial Model Conditioned Neural Radiance Field
Figure 3 for HAvatar: High-fidelity Head Avatar via Facial Model Conditioned Neural Radiance Field
Figure 4 for HAvatar: High-fidelity Head Avatar via Facial Model Conditioned Neural Radiance Field
Viaarxiv icon

LatentAvatar: Learning Latent Expression Code for Expressive Neural Head Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Yuelang Xu, Hongwen Zhang, Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Han Huang, Guojun Qi, Yebin Liu

Figure 1 for LatentAvatar: Learning Latent Expression Code for Expressive Neural Head Avatar
Figure 2 for LatentAvatar: Learning Latent Expression Code for Expressive Neural Head Avatar
Figure 3 for LatentAvatar: Learning Latent Expression Code for Expressive Neural Head Avatar
Figure 4 for LatentAvatar: Learning Latent Expression Code for Expressive Neural Head Avatar
Viaarxiv icon

StyleAvatar: Real-time Photo-realistic Portrait Avatar from a Single Video

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2023
Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Jingxiang Sun, Yuxiang Zhang, Hongwen Zhang, Tao Yu, Yebin Liu

Figure 1 for StyleAvatar: Real-time Photo-realistic Portrait Avatar from a Single Video
Figure 2 for StyleAvatar: Real-time Photo-realistic Portrait Avatar from a Single Video
Figure 3 for StyleAvatar: Real-time Photo-realistic Portrait Avatar from a Single Video
Figure 4 for StyleAvatar: Real-time Photo-realistic Portrait Avatar from a Single Video
Viaarxiv icon

ManVatar : Fast 3D Head Avatar Reconstruction Using Motion-Aware Neural Voxels

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Yuelang Xu, Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Hongwen Zhang, Yebin Liu

Figure 1 for ManVatar : Fast 3D Head Avatar Reconstruction Using Motion-Aware Neural Voxels
Figure 2 for ManVatar : Fast 3D Head Avatar Reconstruction Using Motion-Aware Neural Voxels
Figure 3 for ManVatar : Fast 3D Head Avatar Reconstruction Using Motion-Aware Neural Voxels
Figure 4 for ManVatar : Fast 3D Head Avatar Reconstruction Using Motion-Aware Neural Voxels
Viaarxiv icon