Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

OneShotSTL: One-Shot Seasonal-Trend Decomposition For Online Time Series Anomaly Detection And Forecasting


Apr 04, 2023
Xiao He, Ye Li, Jian Tan, Bin Wu, Feifei Li

Add code

* PVLDB 2023 

   Access Paper or Ask Questions

A Unified and Efficient Coordinating Framework for Autonomous DBMS Tuning


Mar 10, 2023
Xinyi Zhang, Zhuo Chang, Hong Wu, Yang Li, Jia Chen, Jian Tan, Feifei Li, Bin Cui

Add code

* Accepted at 2023 International Conference on Management of Data (SIGMOD '23) 

   Access Paper or Ask Questions

Interval Type-2 Fuzzy Neural Networks for Multi-Label Classification


Feb 21, 2023
Dayong Tian, Feifei Li, Yiwen Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities


Dec 13, 2022
Zhe Zhao, Yudong Li, Cheng Hou, Jing Zhao, Rong Tian, Weijie Liu, Yiren Chen, Ningyuan Sun, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Han Guo, Weigang Guo, Taiqiang Wu, Tao Zhu, Wenhang Shi, Chen Chen, Shan Huang, Sihong Chen, Liqun Liu, Feifei Li, Xiaoshuai Chen, Xingwu Sun, Zhanhui Kang, Xiaoyong Du, Linlin Shen, Kimmo Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Towards General Deep Leakage in Federated Learning


Oct 18, 2021
Jiahui Geng, Yongli Mou, Feifei Li, Qing Li, Oya Beyan, Stefan Decker, Chunming Rong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Database Workload Characterization with Query Plan Encoders


May 26, 2021
Debjyoti Paul, Jie Cao, Feifei Li, Vivek Srikumar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CobBO: Coordinate Backoff Bayesian Optimization


Feb 16, 2021
Jian Tan, Niv Nayman, Mengchang Wang, Feifei Li, Rong Jin

Add code

* Jian Tan and Niv Nayman contributed equally. An implementation of CobBO is available at: https://github.com/Alibaba-MIIL/CobBO 

   Access Paper or Ask Questions

Time-aware Gradient Attack on Dynamic Network Link Prediction


Nov 24, 2019
Jinyin Chen, Jian Zhang, Zhi Chen, Min Du, Feifei Li, Qi Xuan

Add code

* 7 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Feature Detection and Attenuation in Embeddings


Oct 13, 2019
Yuwei Wang, Yan Zheng, Yanqing Peng, Wei Zhang, Feifei Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

OpenTag: Open Attribute Value Extraction from Product Profiles [Deep Learning, Active Learning, Named Entity Recognition]


Oct 06, 2018
Guineng Zheng, Subhabrata Mukherjee, Xin Luna Dong, Feifei Li

Add code

* Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, London, UK, August 19-23, 2018 

   Access Paper or Ask Questions