Alert button
Picture for Liyao Xiang

Liyao Xiang

Alert button

Entity Alignment with Unlabeled Dangling Cases

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Hang Yin, Dong Ding, Liyao Xiang, Yuheng He, Yihan Wu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Figure 1 for Entity Alignment with Unlabeled Dangling Cases
Figure 2 for Entity Alignment with Unlabeled Dangling Cases
Figure 3 for Entity Alignment with Unlabeled Dangling Cases
Figure 4 for Entity Alignment with Unlabeled Dangling Cases
Viaarxiv icon

Hufu: A Modality-Agnositc Watermarking System for Pre-Trained Transformers via Permutation Equivariance

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Hengyuan Xu, Liyao Xiang, Xingjun Ma, Borui Yang, Baochun Li

Figure 1 for Hufu: A Modality-Agnositc Watermarking System for Pre-Trained Transformers via Permutation Equivariance
Figure 2 for Hufu: A Modality-Agnositc Watermarking System for Pre-Trained Transformers via Permutation Equivariance
Figure 3 for Hufu: A Modality-Agnositc Watermarking System for Pre-Trained Transformers via Permutation Equivariance
Figure 4 for Hufu: A Modality-Agnositc Watermarking System for Pre-Trained Transformers via Permutation Equivariance
Viaarxiv icon

AceMap: Knowledge Discovery through Academic Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Xinbing Wang, Luoyi Fu, Xiaoying Gan, Ying Wen, Guanjie Zheng, Jiaxin Ding, Liyao Xiang, Nanyang Ye, Meng Jin, Shiyu Liang, Bin Lu, Haiwen Wang, Yi Xu, Cheng Deng, Shao Zhang, Huquan Kang, Xingli Wang, Qi Li, Zhixin Guo, Jiexing Qi, Pan Liu, Yuyang Ren, Lyuwen Wu, Jungang Yang, Jianping Zhou, Chenghu Zhou

Figure 1 for AceMap: Knowledge Discovery through Academic Graph
Figure 2 for AceMap: Knowledge Discovery through Academic Graph
Figure 3 for AceMap: Knowledge Discovery through Academic Graph
Figure 4 for AceMap: Knowledge Discovery through Academic Graph
Viaarxiv icon

Crafter: Facial Feature Crafting against Inversion-based Identity Theft on Deep Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2024
Shiming Wang, Zhe Ji, Liyao Xiang, Hao Zhang, Xinbing Wang, Chenghu Zhou, Bo Li

Viaarxiv icon

Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2023
Mingxiao Li, Rui Jin, Liyao Xiang, Kaiming Shen, Shuguang Cui

Figure 1 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Figure 2 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Figure 3 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Figure 4 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Viaarxiv icon

Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning with Information Potential Field Rewards

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2021
Mengyuan Li, Bin Guo, Jiangshan Zhang, Jiaqi Liu, Sicong Liu, Zhiwen Yu, Zhetao Li, Liyao Xiang

Figure 1 for Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning with Information Potential Field Rewards
Figure 2 for Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning with Information Potential Field Rewards
Figure 3 for Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning with Information Potential Field Rewards
Figure 4 for Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning with Information Potential Field Rewards
Viaarxiv icon

Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 24, 2021
Yuchen Li, Yifan Bao, Liyao Xiang, Junhan Liu, Cen Chen, Li Wang, Xinbing Wang

Figure 1 for Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning
Figure 2 for Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning
Figure 3 for Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning
Figure 4 for Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning
Viaarxiv icon

Improved Matrix Gaussian Mechanism for Differential Privacy

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2021
Jungang Yang, Liyao Xiang, Weiting Li, Wei Liu, Xinbing Wang

Figure 1 for Improved Matrix Gaussian Mechanism for Differential Privacy
Figure 2 for Improved Matrix Gaussian Mechanism for Differential Privacy
Viaarxiv icon

Privacy-Preserving Federated Learning on Partitioned Attributes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2021
Shuang Zhang, Liyao Xiang, Xi Yu, Pengzhi Chu, Yingqi Chen, Chen Cen, Li Wang

Figure 1 for Privacy-Preserving Federated Learning on Partitioned Attributes
Figure 2 for Privacy-Preserving Federated Learning on Partitioned Attributes
Figure 3 for Privacy-Preserving Federated Learning on Partitioned Attributes
Figure 4 for Privacy-Preserving Federated Learning on Partitioned Attributes
Viaarxiv icon

A Distributional Robustness Certificate by Randomized Smoothing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2020
Jungang Yang, Liyao Xiang, Ruidong Chen, Yukun Wang, Wei Wang, Xinbing Wang

Figure 1 for A Distributional Robustness Certificate by Randomized Smoothing
Figure 2 for A Distributional Robustness Certificate by Randomized Smoothing
Figure 3 for A Distributional Robustness Certificate by Randomized Smoothing
Figure 4 for A Distributional Robustness Certificate by Randomized Smoothing
Viaarxiv icon